Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Soutěž  „Finanční gramotnost“

Soutěž „Finanční gramotnost“

Své znalosti z ekonomických předmětů si naši žáci mohli prověřit v 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost (SFG) . Tato soutěž je zařazena do kategorie B soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Soutěž FG je součástí aktivní politiky zaměstnanosti a současně slouží pro měření úrovně finanční gramotnosti u více než 1/4 milionu žáků základních a středních škol v ČR.

Smyslem soutěže je upozornit na nutnost výuky a osvojování si zdravých finančních návyků od útlého věku až do dospělosti.

Ve školním zvítězil Dominik Novosád ze třídy IT3.B, na druhém místě se umístil Marek Bařák ze třídy PO1 a třetí místo obsadila Radka Zuzaňáková ze třídy PO2. V okresním kole pak tento tříčlenný tým obsadil pěkné třetí, ale nepostupové místo.

FINANČNÍ GRAMOTNOST JE ÚČINNOU PREVENCÍ PROTI školní šikaně, kriminalitě dětí a mládeže, gamblerství, předlužení, sociálnímu vyloučení, rodinným a partnerským krizím, extremismu, obavám ze stáří a dalším negativním jevům ve společnosti.

Ing. Jana Josefíková

Přiložené soubory

28. 02. 2020 12:05:00 | Jana Josefíková