Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Spolupráce SŠIEŘ Rožnov p/R s firmou BROSE Kopřivnice

Spolupráce SŠIEŘ Rožnov p/R s firmou BROSE Kopřivnice

Slavnostní otevření nové učebny odborného výcviku ve firmě Brose Kopřivnice

Dne 19. února 2019 se uskutečnilo slavnostní otevření nové učebny pro Program s prvky duálního vzdělávání oboru Elektrikář silnoproud a Elektrikář slaboproud ve firmě Brose Kopřivnice za přítomnosti hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka CSc., generálního ředitele firmy Brose Niclase Pfüllera, zástupců Hospodářské komory, představitelů obce a kraje a zástupců naší školy – Mgr. Karla Sekyry a Ing. Milady Chamillové.
Učebna v tomto školním roce slouží 11 žákům celého regionu, z toho pět je z 2. ročníku a šest je ze 3. ročníku. Z naší školy je to celkem 7 žáků. Odborný výcvik vedou dva instruktoři odborného vzdělávání, kteří jsou zaměstnanci firmy BROSE.
V dalších letech by mělo učebnu vybavenou nejmodernějšími zařízeními pro výuku elektroniky využívat celkem 18 žáků. K odborné učebně patří také počítačová učebna a vybavená kuchyňka.
Do projektu duálního vzdělávání je kromě naší školy zapojena i Střední škola z Ostravy Vítkovic a účast zvažují další školy.
Je dobře, že naše škola spolupracuje s touto firmou na programu duálního vzdělávání již od pilotáže programu, tj. od roku 2017.
Naši žáci patří v tomto programu k nejlepším, což ocenili všichni přítomní.

22. 02. 2019 10:27:00 | Milada Chamillová