Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Tematická exkurze ve Hvězdárně Valašské Meziříčí

Tematická exkurze ve Hvězdárně Valašské Meziříčí

17. října navštívila třída ME 1 Hvězdárnu Valašské Meziříčí. Tato tematická exkurze se uskutečnila pod vedením Mgr. Hany Janatové a Mgr. Kristýny Pospíšilové a sestávala z několika vzdělávacích částí.

Nejprve žáci absolvovali zajímavou přednášku na téma Vznik a vývoj hvězd, během níž si takzvaně potrápili mozkové buňky při aplikaci matematických a fyzikálních vzorečků, využívaných např. při výpočtu „životnosti“ hvězd, jejich hustoty atd. Následovala komentovaná prohlídka kopule hvězdárny, kde se žáci dozvěděli podnětné informace z oblasti záznamu astronomického pozorování a prohlédli si technické vybavení – CCD kameru, teleskop či menší dalekohledy. V závěrečné části tematické exkurze pak měli žáci možnost pozorovat Slunce, zhlédnout názornou ukázku nastavení teleskopu dle souřadnicového systému a nechyběl ani prostor pro nejrůznější zvídavé dotazy.

A ohlasy žáků? Určitě pozitivní. Někteří již projevili zájem navštěvovat Astronomický kroužek, který bude na naší škole probíhat od listopadu 2019. Nezbývá tedy než poděkovat vyučujícím a pracovníkům Hvězdárny Valašské Meziříčí za skvěle zorganizovanou exkurzi!

01. 11. 2019 09:27:00 | Jana Vaculínová