Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Tradiční adventní zájezd SŠIEŘ – Wroclaw 2019

Tradiční adventní zájezd SŠIEŘ – Wroclaw 2019

Ve středu 11. prosince 2019 se 48 studentů a pedagogů naší školy zúčastnilo jednodenního poznávacího zájezdu do historicky významné polské metropole. Významnými kulturními místy nás provedla sympatická a znalá paní průvodkyně z CK Valaška.

Wroclaw – neboli česky Vratislav – je významné město Dolního Slezska a čtvrté největší v Polsku. Centrem města je Rynek – jedno z největších náměstí v Evropě. K unikátním objektům patří zástavba Tumského a Pískového ostrova.              

Ostrów Tumski je nejstarší část města. Nachází se zde kostel sv. Martina, před jehož západním průčelím byl postaven pomník papeže Jana XXIII.; dále pak barokní sloup sv. Jana Nepomuckého, který je vysoký 9,5 metru a je nejvyšším pomníkem tohoto světce na světě. Rovněž nemůžeme minout monstrózní gotický kostel sv. Bartoloměje a sv. Kříže.         

Hlavní ulicí ostrova je Katedrální ulice, kde bydlel i Mikuláš Koperník, a dále pak Arcibiskupský palác. Za ním se tyčí původně gotická církevní stavba – katedrála sv. Jana Křtitele.         

Proti Tumskému ostrovu se nachází hlavní Tržní náměstí (Rynek) mající rozlohu 3,8 ha, což ho řadí mezi největší historická náměstí v Evropě. I díky němu je Wroclaw srovnávána s italskými Benátkami. Ústí do něj 11 ulic s řadou historických budov. Nejznámější ulicí je Svidnická ulice, která v dávných dobách spojovala Vratislav s Prahou a končila u již zbořené Svidnické brány. Uprostřed náměstí stojí stará a nová radnice, kde sídlí městská rada a nachází se bývalé kupecké budovy (Sukienice). Stará radnice (Stary Ratusz) je asi jedna z nejhezčích radnic v Polsku i v Evropě…           

…a pak jsme již ochutnávali „atmosféru i gastroskvosty“ adventních wroclawských trhů…počítali Krasnale (malé sošky skřítků, kteří hlídají centrum města) a užívali si pohody letošního adventu s typickou vůní ovocného punče a pečených kaštanů…           

Na závěr bychom rády poděkovaly všem, kteří přispěli k prima náladě a bezproblémovému průběhu celé akce…

                                                                                Alena Foukalová a Pavlína Chovancová

17. 12. 2019 10:10:00 | Václav Knápek