Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Úspěch studentů SŠIEŘ v soutěži STOČ na FAI UTB

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již 24. ročník soutěže s názvem Studentská tvůrčí a odborná činnost - STOČ 2019. V této soutěži vysokoškolští studenti představují svá odborná, vědecká a technická řešení různých problémů. Zároveň se jednalo již o 3. ročník, ve kterém v samostatné kategorii prezentovali svou tvůrčí činnost také studenti středních škol s technickým zaměřením.

Vzhledem k tomu, že naši studenti měli se svými pracemi v předchozích ročnících úspěch, vyrazili jsme do klání i tento rok. Konkurence byla velká a práce všech zúčastěných středoškoláků byly opět na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo v předchozích ročnících. O to více si ceníme obsazení druhého a třetího místa našimi studenty třetího ročníku oboru Moderní informační technologie. Na druhém místě se umístil Vít Staniček se svou softwarově orientovanou prací Etherial - vlastní webový framework. Odbornou porotu zaujal nejen propracovaností řešení vlastního frameworku, ale i svým projevem a prezentací. Třetí místo patří Kryštofu Sádlíkovi, který představil svůj Wi-Fi router, pro který vytvořil vlastní ovladací a konfigurační konzoli v jazyku Python. I přesto, že se jedná o žáky teprve třetího ročníku, byli schopni vytvořit taková řešení, která obstála i mezi konkurencí studentů čtvrtých ročníků jiných středních škol (nejen) Zlínského kraje.

Fotogalerie STOČ na stránkách FAI UTB

29. 04. 2019 08:41:00 |