Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Úspěch žáka školy v krajské kole soutěže v anglickém jazyce

Úspěch žáka školy v krajské kole soutěže v anglickém jazyce

Dne 15. března 2019 se na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. Náš student Tomáš Makovic ze třídy ZI3B se umístil na skvělém 3. místě!

Celkem se do soutěže přihlásilo třicet dva žáků SOŠ Zlínského kraje. Na soutěžící čekal poslechový a lexikálně-gramatický test. Po vyhodnocení těchto testů postoupilo do ústní části soutěže dvacet dva žáků.

Vítězkou soutěže se stala Kateřina Grossmannová ze Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií ve Zlíně. Náš student Tomáš Makovic ze třídy ZI3B se umístil na skvělém 3. místě!

Výkony zúčastněných byly nadprůměrné a velmi vyrovnané. Všichni prokázali nejen své dobré znalosti angličtiny, ale také všeobecný přehled a důvtip.


Zapsala: Mgr.Alena Foukalová

03. 05. 2019 09:51:00 | Petr Fuchs