Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Vyhlášení volného dne

V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku a ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy volný den na středu 12. 4. 2017.

Odůvodnění: Ve středu 12. 4. 2017 se konají ve škole přijímací zkoušky. Tohoto prvního
termínu se zúčastní 110 uchazečů, budeme potřebovat 8 učeben, 10 zadavatelů
(8 + 2 náhradníky) pro didaktický test z matematiky a stejný počet pro český jazyk.
Výuka by byla značně narušena. Ve čtvrtek 13. 4. 2017 navazují velikonoční prázdniny,
v pátek 14. 4. 2017 státní svátek.

06. 04. 2017 12:20:00 | Jan Pilčík