Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Vztahy v kolektivu

Vztahy v kolektivu

V říjnu proběhly ve všech 1. ročnících besedy na téma vztahy v kolektivu navazující na adaptační kurz.

Besedy se konaly ve spolupráci s lektorkou s mnohaletou praxí v práci s mladými lidmi Mgr. Vanetou Zvoníčkovou, která je vedoucí organizace KLUB MOST ve Valašském Meziříčí. Besedy probíhaly v příjemné, neformální atmosféře a byly doplňovány společnými aktivitami.Žáciměli možnost se navzájem lépe poznat a něco se o sobě a své třídě dozvědět, cožby mělo pozitivně ovlivnit vytváření třídního kolektivu v začátcích studia. Hlavním cílem těchto besed je rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti u žáků,posilovat pozitivní sociální vazby ve třídě, schopnost spolupracovat a komunikovat se spolužáky, posilovat sebedůvěru a nastavit pravidla pro fungování třídního kolektivu.

Ing. Jana Josefíková

 

20. 10. 2022 08:28:00 | Václav Knápek