Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Vztahy ve třídě

Vztahy ve třídě

V měsíci listopadu proběhla první vlna besed v rámci prevence na škole.

V termínech 20. 11., 26. 11., 27. 11. byly do besed zapojeny třídy prvního ročníku, neboť zvolené téma Vztahy ve třídě by mělo kladně ovlivnit formování kolektivu ihned v počátcích studia.
Lektorkou besed byla Mgr. Vaneta Zvoníčková, vedoucí organizace KLUB MOST ve Valašském Meziříčí, která má mnohaletou praxi v práci s mladými lidmi.
Besedy probíhaly v příjemné, neformální atmosféře, byly doplňovány hrami, které vedly k přemýšlení o sobě, spolužácích, o vzorcích chování, které ve třídě fungují.
Besedy trvaly 2 vyučovací hodiny, součástí těchto besed je i prevence sociálně patologických jevů a nabídka vhodných volnočasových aktivit.

03. 12. 2019 12:29:00 | Karla Macurová