Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Žákovský parlament SŠIEŘ RpR

Žákovský parlament SŠIEŘ RpR

21. 3. 2023 jsme se zástupci všech tříd SŠIEŘ založili tzv. Žákovský parlament. Každá třída nominovala své dva zástupce, kteří budou reprezentovat stanoviska svých spolužáků.

Cílem parlamentu je rozvíjet klíčové kompetence žáků, informovat je o dění ve škole a projednávat jejich podněty a názory; dále jednat s vedením školy a učiteli na základě společného stanoviska a organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.

Byla zvolena pětičlenná rada – předseda, 1. a 2. místopředseda a dva další její členové.

Předsedou byl regulérním hlasováním parlamentu zvolen David Nohavica (PO. 1), místopředsedy Adam Galatík (IT3. C) a Tadeáš Ovsený (ME. 2) a dalšími členy rady Jakub Macháč (PO. 1) a Tomáš Drábek (IT3. B).

Dále Žákovský parlament schválil Stanovy ŽK a odsouhlasil úvodní ustanovení.

Věříme, že vzájemná spolupráce s sebou přinese taková řešení, která budou prospěšná a prakticky užitečná pro vás – naše žáky.J

Těšíme se na spolupráci!!

PaeDr. Hana Fojtíková a Mgr. Pavlína Chovancová (koordinátorky projektu)

 

27. 03. 2023 14:52:00 | Václav Knápek