Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

ZAMĚSTNAVATELÉ SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZAMĚSTNAVATELÉ SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 1. září 2023 naše škola zorganizovala setkání se zástupci firem z místního regionu za účasti hejtmana Zlínského kraje, zástupce ministerstva školství, Národního pedagogického institutu (NPI) a krajské hospodářské komory.

Setkání bylo nejen o prezentaci naší školní strategie, ale také o naslouchání potřebám našich firemních partnerů. Z jejich strany byl vysloven důležitý požadavek týkající se absolventů naší školy, a to v kontextu klíčových oborů pro náš region.

Tento požadavek odhalil potřebu zajistit to, že naši absolventi budou mít dovednosti a kvalifikaci, které budou odpovídat aktuálním a budoucím potřebám pracovního trhu. Zejména v oblasti elektrotechniky existuje stále rostoucí poptávka po kvalifikovaných pracovnících. Toto sdělení je pro naši školu důležité, protože nám dává jasný směr pro další rozvoj výuky.

Setkání nám ukázalo sílu partnerského přístupu a důležitost spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Firmy měly příležitost prezentovat své potřeby a očekávání ohledně budoucí pracovní síly, zatímco škola získala cenné podněty a zpětnou vazbu od těch, kteří budou naše absolventy zaměstnávat. Hejtman Zlínského kraje vyjádřil podporu této iniciativě a přislíbil finanční podporu pro realizaci našich plánů.

08. 09. 2023 09:30:00 | Václav Knápek