Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Závěrečné zkoušky učebních oborů

Závěrečná zkouška dle jednotného zadání - podzimní termín 2018

Reforma závěrečných zkoušek je založena na jednotných zadáních, která se připravují pro každý obor s výučním listem a pro každý školní rok jsou aktualizována. Školy jsou povinny tato zadání závěrečných učňovských zkoušek využít. Jednotné zadání je tvořeno autorským týmem zkušených učitelů daného oboru ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů, kteří se starají o to, aby zadání odpovídalo potřebám praxe a vycházelo ze současných potřeb moderní technologické úrovně.

Opravné a náhradní termíny závěrečných zkoušek dle jednotného zadání pro školní rok 2017/2018

Zadání pro samostatnou odbornou práci oboru kadeřník v roce 2017/2018

 

Přiložené soubory

03. 09. 2018 10:30:00 | Václav Knápek