Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Závislosti, rizika a hazard v online světě

Závislosti, rizika a hazard v online světě

Ve spolupráci se vzdělávací společností e-Duha jsme na naší škole ve dnech 20.3 a 21.3 zrealizovali sérii preventivních programů zaměřených na bezpečné chování v online světě.

Programy organizace e-Duha (www.e-duha.cz) reflektují aktuální témata dnešního světa – tvz. nelátkové závislosti a rizika používání informačních technologií. Preventivní program Hazard kolem nás se věnoval tematice hazardu, gamblingu, hraní a sázení i závislému chování. Besedy vedl RNDr. Ludvík Hanák, odborník na online rizika a prevenci online závislostí. V šesti dvouhodinových přednáškách ukázal na nebezpečí a nástrahy, která mohou žáky v životě potkat. Svůj výklad doplňoval konkrétními životními příběhy a prezentací. Zazněla rovněž řada doporučení na co si dát pozor a jak zbytečně neriskovat.

Žáci program sledovali se zájmem, živě se zapojovali do diskuzí, bylo vidět, že témata byla pro ně zajímavá a přínosná, jak vyplynulo i ze zpětné vazby. Problematika hazardu, světa online her nebo rizik internetové komerce je viditelně zaujala. Byly bychom rády, kdyby výsledkem těchto besed bylo uvědomění si, že čas strávený u počítače by žáci měli mít pod kontrolou, protože hranice mezi běžným užíváním internetu a závislostí na něm je velmi tenká.

Za ŠMP: Mgr. Miroslava Štibingerová, Ing. Jana Josefíková

 

27. 03. 2023 14:58:00 | Václav Knápek