Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Změny a termíny konání letošních závěrečných zkoušek

Více informací se dozvíte v příloze této aktuality.

Informace pro žáky – změny v konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

  1. Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  2. Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů.
  3. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května2021.

Ředitel školy v souladu s opatřením obecné povahy (Č. j.: MSMT-3258/2021-1, Závěrečné zkoušky) rozhodl, že:

závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního v zdělání s výučním listem, se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky a ústní zkoušky. Písemná část závěrečné zkoušky se nekoná.

Termíny závěrečných zkoušek:

Třída U3A – Autoelektrikář, Elektrikář silnoproud, Prodavač

Ústní zkouška 21. 6. 2021

Praktická zkouška 24. – 25. 6. 2021

Třída U3B – Obráběč kovů, Zámečník

Ústní zkouška 22. 6. 2021

Praktická zkouška 24. – 25. 6. 2021

Třída U3B – Kadeřník

Ústní zkouška 21. 6. 2021

Praktická zkouška 24. – 25. 6. 2021

Třída ME3 – Mechanik elektronik

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou Mechanik elektronik, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník. Závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021. Na upřesnění termínu konání ZZ této třídy ze strany MŠMT zatím stále čekáme.

V Rožnově p/R, 16. 2. 2021

Mgr. Miroslav Trefil

Přiložené soubory

06. 05. 2021 10:52:00 | Jan Koleček