Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Články uživatle Jana Majerovová

Zpět na přehled uživatele Jana Majerovová

03.01.2024

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb.,  a zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění zveřejňujeme: - schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025-2026 - schválený upravený rozpočet na rok 2023 (k 31.10.2023) - návrh rozpočtu na rok 2024 a výhled na roky 2025 a 2026, - schválený 2. upravený rozpočet na rok 2023 PO zřízené Zlínským krajem, - schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 a 2025 PO zřiz. Zlínským krajem, - schválený…

...
28.08.2023

Nadační fond

Rozhodnutím správní rady ze dne 25.10.2021 podle ust. § 401 odst. 1 zák.č.89/2012 Sb. se nadační fond zrušuje s likvidací ke dni 1.11.2021. Likvidátorem byla jmenována Bc. Jana Majerovová. Likvidační zůstatek (finanční prostředky ve výši 2.216,99 Kč) byl předán zakladateli SŠIEŘ Rožnov p.R. a bude využit pro aktivity žáků. Krajskému soudu v Ostravě byl podán návrh na výmaz nadačního fondu z nadačního rejstříku. Administrativní proces proces vypořádání aktiv a pasiv a zrušení nadačního fondu byl…

...
25.05.2022

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023: stáhnout.

...
24.09.2021

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

V příloze najdete rozpis kroužků pro žáky ZŠ ve školním roce 2021/2022 - informační tabule na dveře.

...
07.11.2019

Nové metody a přístupy ve vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony  II Termín realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021 Výše dotace:   2 383 026,- Kč.  

...
31.12.2018

Rozvojové programy MŠMT

V roce 2018 naše škola získala finanční prostředky z rozvojových programů MŠMT: Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence středních škol 2017 – účelový znak 33038. Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019  – účelový znak 33049. Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2018 (Matematický klokan) – účelový znak 33166. Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve…

...
21.05.2018

Nábytek pro domov mládeže

SŠEIŘ vyhlašuje výzvu k podání nabídky na dodání zboží v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Nábytek pro domov mládeže“. Předpokládaná hodnota zakázky je 360.000,- Kč bez DPH. Prohlídka místa plnění 23.5.2018 v 10.00 hod. Lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2018 do 13.00 hod.

...
12.04.2018

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 Cíle projektu:  Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity…

...
12.04.2018 Obrázek k článku ERASMUS+

ERASMUS+

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+ - Mobility.

...