Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Nejen za vůní kávy

Nejen za vůní kávy

Další blok projektové výuky žáků učebního oboru prodavač proběhl ve čtvrtek 27. 4. 2023 v Rožnově pod Radhoštěm.

Svůj čas nám věnovala paní Svatava Billová, bývalá kolegyně a vnučka zakladatele pražírny a balírny kávy Arnošta Dadáka, která nás provedla prodejnou dárkového zboží.

Seznámila nás s historií firmy Dadák i s jejím současným výrobním programem. Žáci si rozšířili znalosti v oblasti sortimentu kávy, získali další poznatky o jejím zpracování, mletí i uchovávání aromatických a chuťových vlastností. Zajímavá byla charakteristika výrazně odlišných jednodruhových i směsných káv.

Díky velmi pestrému skladu prodejny jsme prohloubili teoretické znalosti a praktické dovednosti také v oblasti čokoládových cukrovinek, především co se týká charakteristiky sortimentu, skladování, posuzování jakosti i rozdělení tohoto typu zboží. Součástí projektového dne byly i ukázky dárkového balení kávy a vhodného doplňkového sortimentu.

V další části projektového dne jsme navštívili prodejnu textilu, kde se žáci seznámili se sortimentem oděvního zboží a prakticky procvičovali zadané úkoly.

Projektový den byl pro žáky velmi přínosný, protože názorně doplnil sumu teoretických znalostí získaných klasickým způsobem výuky.

24. 05. 2023 11:08:00 | Karla Macurová