Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Články uživatle Petr Fuchs

Zpět na přehled uživatele Petr Fuchs

29.10.2020 Obrázek k článku Maturitní zkouška - školní rok 2020/2021

Maturitní zkouška - školní rok 2020/2021

Dne 11. 7. 2020 nabyl platnosti zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změny zákonné úpravy musely být promítnuty i do prováděcího předpisu upravujícího konání maturitních zkoušek - tedy do novely vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

...
19.10.2020

Ukázka maturtních prací oboru ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ (specializace počítačová grafika)

Co dokážou naši žáci... Pro ukázku prací našich studentů uvádíme několik velmi dobrých starších prací, které úspěšně reprezentovaly školu na soutěžích typu SOČ (Středoškolská odborná činnost), při propagaci školy apod. Nakonec všechny práce studenti použili jako maturitní práce a úspěšně je obhájili před zkušební maturitní komisí. Jedná se o práce z oblasti 2D a 3D grafiky, tvorba multimédií se zaměřením na střih videa a zvuku, z oblasti DTP (Desktop publishing - tedy počítačová sazba…

...
14.10.2020 Obrázek k článku MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - informace k MZ

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - informace k MZ

SOUBOR TÉMAT PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

...
14.10.2020 Obrázek k článku ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - informace k MZ

ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - informace k MZ

Studijní obor: 18 - 20 - M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

...
01.09.2020 Obrázek k článku Opravné ústní maturitní zkoušky

Opravné ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou v pátek dne 11.9.2020 od 8.00 hodin v kinosále hlavní budovy školy (učebna č. 101). Rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek.

...
14.08.2020 Obrázek k článku Podzimní zkušební období - jednotné zkušební schéma

Podzimní zkušební období - jednotné zkušební schéma

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 3. září 2020 na spádových školách. Ústní maturitní zkoušky se uskuteční v pátek 11.9.2020 od 8:00 hodin.

...
02.07.2020 Obrázek k článku PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2020

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2020

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek v náhradním nebo opravném termínu proběhne v úterý 14. července 2020 v době od 8.00 do 12.00 hodin na sekretariátu školy (hlavní budova školy, dveře č. 113).

...
29.05.2020 Obrázek k článku AKTUÁLNÍ INFORMACE k maturitním zkouškám - písemná část
12.03.2020 Obrázek k článku Aktuální informace k MZ ze dne 12. 3. 2020

Aktuální informace k MZ ze dne 12. 3. 2020

Zveřejňujeme aktuální informace ke konání MZ JARO 2020.

...
17.02.2020 Obrázek k článku Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Aktuální rozvrhy tříd pro školní rok.

...