Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Exkurze do kontaktního centra Agarta a zážitkový program Závislost tady a teď

Exkurze do kontaktního centra Agarta a zážitkový program Závislost tady a teď

Žáci IT3B navštívili ve čtvrtek 27.4 kontaktní centrum Klíč nízkoprahového zařízení Agarta ve Vsetíně.

Agarta z. s. poskytuje na Valašsku odborné služby lidem ohroženým závislostí, jejich rodinám a blízkým a přispívá tím ke zvyšování bezpečí a zdraví ve společnosti. Zároveň také poskytuje informace o tématech závislostí pro odbornou a širokou veřejnost.

„Závislost tady a teď“ je zážitkový program zaměřený na téma závislostí (zejména drogových) a jejich dopadů na jednotlivce, jeho rodinu, další vztahy, i na celou společnost. Účastníci si procházejí příběh člověka, do jehož života vstupují drogy. Příběh sami ovlivňují a v rolích osob, které jsou jim blízké, mají možnost vyzkoušet si různé situace, prožít společné emoce, projít si část příběhu drogové kariéry a vidět důsledky takového chování. Zkušenost ze společně vytvářeného příběhu umožňuje lépe pochopit, jak závislost může fungovat, jak ovlivňuje všechny kolem a jaká může být „na vlastní kůži“.

Cílem programu je mladé lidi seznámit se s riziky souvisejícími s užíváním nelegálních i legálních návykových látek a s problémovým hraním. Pozitivní je zejména zkušenost a nová uvědomění, ke kterým účastníci programu postupně sami docházejí, a která jsou prožívána s ostatními vrstevníky ve skupině. Program může také efektivně ovlivnit vztahy a klima v kolektivu.

Ing.Jana Josefíková

 

04. 05. 2023 15:38:00 | Václav Knápek