Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kam po maturitě?

Kam po maturitě?

Brzy nastane období, kdy se letošní třeťáci budou rozhodovat kam po maturitě. On-line přednáška uskutečněná ve spolupráci s úřadem práce Vsetín pro třídy IT3A, IT3.B a IT3C by toto rozhodování mohla studentům trochu usnadnit.

I když si to mnozí třeťáci ještě nepřipouští, čeká je zanedlouho poměrně hektické období: budou muset úspěšně uzavřít poslední ročník studia, složit maturitu a zvládnout přijímací zkoušky na VŠ nebo se ucházet o místo ve firmě, kde by chtěli začít pracovat. Každý z těchto úkolů vyžaduje důkladnou přípravu a rozhled a úspěch či neúspěch v kterémkoli z těchto kroků může podstatně zasáhnout do jejich životních i kariérních plánů.

Přednáška na téma „Kam po maturitě“ přinesla žákům řadu nových informací, které jim pomohou při hledání možností dalšího profesního směřování. Stručnou, ale především pochopitelnou formou byli seznámeni s možnostmi, kam dál po ukončení školy, včetně statistik nezaměstnanosti a volných pracovních míst v našem okrese.

Přednáška byla obsahově zaměřena na kariérové poradenství, informace o službách Úřadu práce, o aktuální situaci na trhu práce, možnostech práce v zahraničí a samozřejmě nechyběly informace o dalším vzdělávání. Dvě hodiny uběhly jako voda a pro většinu žáků byly přínosem. Na několika příkladech třeba ukázali tradiční chyby při pohovorech o zaměstnání, popř. sílu dnešních sociálních sítí, získali mnoho důležitých informací, např. ohledně platby zdravotního a sociálního pojištění, řešení situace po případném neúspěšném složení maturitní zkoušky, nebo potřebná opatření týkající se uzavření pracovního poměru.

Ing. Jana Josefíková

 

02. 04. 2022 15:38:00 | Václav Knápek