Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Články uživatle Jan Pilčík

Zpět na přehled uživatele Jan Pilčík

17.10.2018

Maturitní práce - obory IT a ME

1 Maturitní práce Je autorské dílo žáka/ů maturitních ročníků (dále jen žáka/ů) vymezené ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT č. 177/2009 Sb. (v aktuálním znění), v rozsahu, formě a kvalitě určené následujícími pokyny, dále pak šablonou pro tvorbu dokumentace k maturitní práci, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, normami pro citace ISO 690 a ISO 690-2, a pokyny vedoucího a oponenta práce…

...
30.01.2017

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V souladu s ustanovením par. 60 zákona č. 671/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( zákon č. 178/2016 Sb.) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje první kolo přijímacího řízenípro školní rok 2017/2018.

...
14.11.2016

INFORMACE K MATURITĚ - obor Mechanik elektronik

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017 Studijní obor: 26 - 41 - L/01 MECHANIK ELEKTRONIK  

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: -          Probíhá každý 2. týden na provozovně SŠIEŘ na budově domova mládeže. -          Žáci pracují jak na sobě, cvičných hlavách a zákaznících. -          Naučí se stříhat klasické i nejnovější střihy (pánské, dámské, dětské). -         …

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: vykonává  práce strojním třískovým obráběním materiálů,tzn. soustružením, frézováním, broušením, vrtáním, samostatně čte výkresy a technickou dokumentaci (technologický postup opracování,měřící protokol), má základní vědomosti a dovednosti ručního opracování kovů, nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu univerzálních soustruhů, frézek, brusek, vrtaček, správně měří mechanickýma a digitálníma…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: odborný výcvik probíhá v týdenních intervalech na prodejně individuální praxe, pracovní smlouvy zajišťuje škola ve spolupráci s rodiči, skupinový výcvik se prování na prodejně Billa v Rožnově pod Radhoštěm, provádí odbornou poradenskou službu a činnosti spojené s pokladní službou, aplikuje zásady psychologie při jednání se zákazníkem, uskutečňuje samostatný prodej zboží, naučí se pracovat na EET…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v technické dokumentaci, zná specifikace materiálů, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu, používá měřicí přístroje pro provozní měření. Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: využívá uživatelským způsobem výpočetní techniku, orientuje se v technické dokumentaci, umí pořídit technický náčrt výrobního postupu, pracuje s mechanizovanými nástroji pro ruční zpracování kovů a plastů, ovládá ruční a strojní obrábění na základních druzích obráběcích strojů a měření běžnými i speciálními měřidly, absolvuje svářečský kurz Z-M1 s certifikátem. Po absolvování najde uplatnění jako montér…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD

OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v technické dokumentaci, orientuje se v elektronických obvodech, ovládá základní principy výroby technologie výroby a testování finálních elektronických výrobků a prvků, zná specifikace materiálů, elektrotechnických součástí, zná základní principy instalačních obvodů, používá měřicí přístroje pro testování a diagnostiku obvodů. Uplatní se na…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: orientuje se v elektrorozvodech automobilů, umí používat diagnostické přístroje, softwarové vybavení a na jejich základě stanoví způsob odstranění závady, vykonává údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektronického příslušenství motorových vozidel, umí používat montážní prostředky a měřicí techniku, součástí 3. ročníku získá řidičské oprávnění sk. B a sk. C. Po úspěšném absolvování může…

...