Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Články uživatle Jan Pilčík

Zpět na přehled uživatele Jan Pilčík

17.10.2018

Maturitní práce - obory IT a ME

Změna konání zkoušky z odborných předmětů formou maturitní práce s obhajobou v jarním termínu MZ 2020   S ohledem na provozní a hygienické požadavky provozu škol, a v souladu s § 26 zákona č. 135/2020 Sb., bude obhajoba maturitní práce řešena náhradním způsobem. Všem maturantům, kteří ve stanoveném termínu řádně odevzdali maturitní práci, se automaticky za obhajobu připisuje plný počet bodů (100). Obhajoby samotné před maturitní komisí neproběhnou, neboť jsme tuto část…

...
30.01.2017

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V souladu s ustanovením par. 60 zákona č. 671/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( zákon č. 178/2016 Sb.) Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje první kolo přijímacího řízenípro školní rok 2017/2018.

...
14.11.2016

INFORMACE K MATURITĚ - obor Mechanik elektronik

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017 Studijní obor: 26 - 41 - L/01 MECHANIK ELEKTRONIK  

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Absolvent tohoto oboru umí: volit vhodné technologické postupy práce, provádět zkoušku citlivosti pokožky, mýt vlasy a volit vhodné vlasové přípravky při mytí vlasů, stříhat vlasy a upravovat hustotu vlasů, natáčet vlasy na natáčky nebo kroužkovat vodovou ondulaci do hladných vln, provádět ondulaci železem, barvit a odbarvovat vlasy a dorůstající vlasy, provádět přelivy, tónování a matování vlasů, provádět trvalou ondulaci, ošetřovat vlasy a vlasovou pokožku vhodnými regeneračními…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: vykonává základní práce při strojním obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, vrtáním, samostatně čte jednoduché výkresy a technickou dokumentaci, má základní vědomosti a dovednosti ručního zpracování kovů, nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu soustruhu, frézek, brusek, vrtaček, správně měří základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly, ovládá základy práce na NC a…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá jednoduché účetnictví, techniku administrativy při vyřizování písemností, provádí základní administrativní práce v prodejně, aplikuje zásady psychologie při jednání se zákazníkem, uskutečňuje samostatný prodej zboží, ovládá základní operace příjmu zboží od dodavatelů a zásady skladování základních druhů zboží, zajišťuje aranžování a vystavování zboží, zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží, provádí…

...
13.10.2016

OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v základní technické dokumentaci, zná základní technické materiály, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu, používá nejrůznější měřicí přístroje. Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: využívá uživatelským způsobem výpočetní techniku, orientuje se v technické dokumentaci, umí pořídit technický náčrt výrobního postupu, pracuje s mechanizovanými nástroji pro ruční zpracování kovů a plastů , ovládá ruční a strojní obrábění na základních druzích obráběcích strojů a měření běžnými i speciálními měřidly, absolvuje svářečský kurz Z-M1 s certifikátem. Po absolvování najde uplatnění jako montér…

...
13.10.2016

OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v základní technické dokumentaci, zná základní technické materiály, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu, používá nejrůznější měřicí přístroje. Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá ruční zpracování technických materiálů, umí používat měřicí přístroje elektronického a mechanického charakteru, vykonává údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, umí používat montážní prostředky a měřicí techniku, vyhledává závady dle technické dokumentace a stanoví způsob jejich odstranění. Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém…

...