Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Obory vzdělání a školní vzdělávací programy

13.02.2019

OBOR 18-20-M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Čtyřletý maturitní obor vzdělání je určen pro chlapce a dívky, k jejichž zájmům patří počítače a programování. Připravuje žáky pro činnosti v širokém rozsahu působnosti (podle specializace), počínaje oblastí informačních technologií, přes programátorské dovednosti, až po správu počítačové sítě. Kreativní a logické myšlení, stejně jako kladný vztah k technice a matematice je výhodou u obou specializací. K rozdělení na specializaci dochází ve třetím ročníku. To umožňuje žákům odložit rozhodnutí…

...
13.02.2019

OBOR 18-20-M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Čtyřletý maturitní obor vzdělání je určen pro chlapce a dívky, k jejichž zájmům patří počítače, programování aplikací a počítačová grafika. Připravuje žáky pro činnosti v širokém rozsahu působnosti (podle specializace) počínaje oblastí informačních technologií, přes programátorské dovednosti až po firemní prezentace, reklamu a DTP. Obor je vhodný i pro dívky, které mohou rozvinout svoje dovednosti a schopnosti v oblasti počítačové grafiky a DTP. Obor vzdělávání EZI - elektronické zpracování…

...
13.02.2019

OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTRONIK

Čtyřletý studijní elektrotechnický obor, který je určen pro chlapce a dívky se zájmem o elektroniku, elektrotechniku a práci s počítačem. Mechanik elektronik je obor zaměřený na vzdělávání studentů, kteří se v praxi uplatní na pozici odborných provozních zaměstnanců, samostatných pracovníků firem výrobního sektoru, pracovníků servisního charakteru nebo jako technologové v technických oborech. Mimo všeobecně vzdělávacích předmětů je v praktické přípravě kladen důraz na…

...
26.09.2018

OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Denní studium Dvouletý obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU. Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák: ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti, komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování, využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých…

...
13.10.2016

OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Absolvent tohoto oboru umí: volit vhodné technologické postupy práce, provádět zkoušku citlivosti pokožky, mýt vlasy a volit vhodné vlasové přípravky při mytí vlasů, stříhat vlasy a upravovat hustotu vlasů, natáčet vlasy na natáčky nebo kroužkovat vodovou ondulaci do hladných vln, provádět ondulaci železem, barvit a odbarvovat vlasy a dorůstající vlasy, provádět přelivy, tónování a matování vlasů, provádět trvalou ondulaci, ošetřovat vlasy a vlasovou pokožku vhodnými regeneračními…

...
13.10.2016

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: vykonává základní práce při strojním obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, vrtáním, samostatně čte jednoduché výkresy a technickou dokumentaci, má základní vědomosti a dovednosti ručního zpracování kovů, nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu soustruhu, frézek, brusek, vrtaček, správně měří základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly, ovládá základy práce na NC a…

...
13.10.2016

OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá jednoduché účetnictví, techniku administrativy při vyřizování písemností, provádí základní administrativní práce v prodejně, aplikuje zásady psychologie při jednání se zákazníkem, uskutečňuje samostatný prodej zboží, ovládá základní operace příjmu zboží od dodavatelů a zásady skladování základních druhů zboží, zajišťuje aranžování a vystavování zboží, zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží, provádí…

...
13.10.2016

OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v základní technické dokumentaci, zná základní technické materiály, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu, používá nejrůznější měřicí přístroje. Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik…

...
13.10.2016

OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: využívá uživatelským způsobem výpočetní techniku, orientuje se v technické dokumentaci, umí pořídit technický náčrt výrobního postupu, pracuje s mechanizovanými nástroji pro ruční zpracování kovů a plastů , ovládá ruční a strojní obrábění na základních druzích obráběcích strojů a měření běžnými i speciálními měřidly, absolvuje svářečský kurz Z-M1 s certifikátem. Po absolvování najde uplatnění jako montér…

...
13.10.2016

OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v základní technické dokumentaci, zná základní technické materiály, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu, používá nejrůznější měřicí přístroje. Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik…

...