Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Obory vzdělání a školní vzdělávací programy

13.02.2019 Obrázek k článku OBOR 18-20-M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

OBOR 18-20-M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Čtyřletý maturitní obor vzdělání pro chlapce a dívky, k jejichž zájmům patří počítače a programování.

...
13.02.2019 Obrázek k článku OBOR 18-20-M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - DOBÍHAJÍCÍ OBOR

OBOR 18-20-M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - DOBÍHAJÍCÍ OBOR

Na tento obor již není možné podat přihlášku ke studiu do prvního ročníku.

...
13.02.2019 Obrázek k článku OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTRONIK

OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTRONIK

Čtyřletý studijní elektrotechnický obor, který je určen pro chlapce a dívky se zájmem o elektroniku, elektrotechniku a práci s počítačem. Mechanik elektronik je obor zaměřený na vzdělávání studentů, kteří se v praxi uplatní na pozici odborných provozních zaměstnanců, samostatných pracovníků firem výrobního sektoru, pracovníků servisního charakteru nebo jako technologové v technických oborech. Mimo všeobecně vzdělávacích předmětů je v praktické přípravě kladen důraz na…

...
26.09.2018 Obrázek k článku OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Denní studium Dvouletý obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU. Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák: ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti, komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování, využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: -          Probíhá každý 2. týden na provozovně SŠIEŘ na budově domova mládeže. -          Žáci pracují jak na sobě, cvičných hlavách a zákaznících. -          Naučí se stříhat klasické i nejnovější střihy (pánské, dámské, dětské). -         …

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: vykonává  práce strojním třískovým obráběním materiálů,tzn. soustružením, frézováním, broušením, vrtáním, samostatně čte výkresy a technickou dokumentaci (technologický postup opracování,měřící protokol), má základní vědomosti a dovednosti ručního opracování kovů, nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu univerzálních soustruhů, frézek, brusek, vrtaček, správně měří mechanickýma a digitálníma…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: odborný výcvik probíhá v týdenních intervalech na prodejně individuální praxe, pracovní smlouvy zajišťuje škola ve spolupráci s rodiči, skupinový výcvik se prování na prodejně Billa v Rožnově pod Radhoštěm, provádí odbornou poradenskou službu a činnosti spojené s pokladní službou, aplikuje zásady psychologie při jednání se zákazníkem, uskutečňuje samostatný prodej zboží, naučí se pracovat na EET…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v technické dokumentaci, zná specifikace materiálů, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy a údržbu, používá měřicí přístroje pro provozní měření. Uplatní se jako provozní elektrikář, elektronik, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: využívá uživatelským způsobem výpočetní techniku, orientuje se v technické dokumentaci, umí pořídit technický náčrt výrobního postupu, pracuje s mechanizovanými nástroji pro ruční zpracování kovů a plastů, ovládá ruční a strojní obrábění na základních druzích obráběcích strojů a měření běžnými i speciálními měřidly, absolvuje svářečský kurz Z-M1 s certifikátem. Po absolvování najde uplatnění jako montér…

...
13.10.2016 Obrázek k článku OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD

OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v technické dokumentaci, orientuje se v elektronických obvodech, ovládá základní principy výroby technologie výroby a testování finálních elektronických výrobků a prvků, zná specifikace materiálů, elektrotechnických součástí, zná základní principy instalačních obvodů, používá měřicí přístroje pro testování a diagnostiku obvodů. Uplatní se na…

...