Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Obory vzdělání a školní vzdělávací programy

13.10.2016

OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTRONIK

Čtyřletý studijní obor s maturitou, který je určen pro chlapce a dívky se zájmem o elektroniku, elektrotechniku a práci s počítačem. Absolventi oboru se uplatní na pozici odborných provozních zaměstnanců, samostatných pracovníkù firem výrobního sektoru nebo pracovníků servisního charakteru. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů je v praktické přípravě kladen velký důraz na vědomosti a dovednosti související s montáží elektrotechnických a elektronických přístrojů a zařízení, na údržbu,…

...