Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Obory vzdělání a školní vzdělávací programy

13.10.2016

OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá ruční zpracování technických materiálů, umí používat měřicí přístroje elektronického a mechanického charakteru, vykonává údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, umí používat montážní prostředky a měřicí techniku, vyhledává závady dle technické dokumentace a stanoví způsob jejich odstranění. Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém…

...