Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturita

23.03.2017 Obrázek k článku Maturitní zpravodaj č.40

Maturitní zpravodaj č.40

Pro všechny maturující studenty a širokou veřejnost zde přinášíme základní informační publikace CZVV k maturitní zkoušce. Poslední aktualizace přináší číslo 40 Maturitního zpravodaje.

...
13.01.2017 Obrázek k článku Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.

...
20.12.2016

Testy a zadání k maturitní zkoušce

Testy a zadání k maturitní zkoušce.

...
20.12.2016

Seznam fakult akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

...
20.12.2016 Obrázek k článku Výsledkový portál žáka - VPŽ

Výsledkový portál žáka - VPŽ

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

...
14.11.2016

INFORMACE K MATURITĚ - obor Mechanik elektronik

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017 Studijní obor: 26 - 41 - L/01 MECHANIK ELEKTRONIK  

...
13.10.2016

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce JARO 2017

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2016/2017 se uskuteční v dubnu až červnu 2017. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2016 řediteli školy.

...
30.09.2016

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce JARO/PODZIM 2017

Seznam povinné četby k maturitní zkoušce pro školní rok 2016/2017.

...
29.09.2016

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

...
29.09.2016 Obrázek k článku Maturitní kalendář JARO 2017

Maturitní kalendář JARO 2017

MŠMT zveřejnilo důležité termíny k maturitní zkoušce JARO 2017.

...