Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Aktuality programu ERASMUS+

Aktuality programu ERASMUS+

Kontakt na stránky Evropské komise:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs

Jaké jsou cíle ERASMUS+

Účelem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Program Erasmus+ má rovněž sloužit k prosazování udržitelného rozvoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívat k dosažení cílů strategie EU pro mládež.

Ke konkrétním otázkám, na které se program zaměřuje, patří:

  • snižování nezaměstnanosti, zvláště mezi mladými lidmi,
  • propagace vzdělávání dospělých, zvláště osvojování nových dovedností a znalostí, po nichž je na trhu práce poptávka,
  • motivace mladých lidí k účasti na rozvoji evropské demokratické společnosti,
  • podpora inovací, spolupráce a reforem,
  • omezení míry předčasného odchodu ze vzdělávání,
  • podpora spolupráce a mobility s partnerskými zeměmi EU.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých činností v rámci programu Erasmus+ se zveřejňují ve zprávách a souborech statistických údajů. K dispozici jsou rovněž na stránkách platformy věnované projektům programu Erasmus+, kde najdete většinu iniciativ, které získaly z programu finanční prostředky. Kromě toho jsou zde uvedeny příklady osvědčených postupů a úspěšných projektů.

Statistiky

Statistické údaje týkající se programu Erasmus+ jsou k dispozici na stránkách se statistikami. Informace o pokroku v dosahování referenčních kritérií stanovených v rámci ET2020 poskytuje Monitor vzdělávání a odborné přípravy. Tyto informace jsou prezentovány rovněž formou řady interaktivních map. Informace o situaci mladých lidí v Evropě podává ukazatel v oblasti mládeže (Youth Monitor).

Zprávy

Zpráva o hodnocení programu Erasmus+ v polovině období (2014–2020) je k dispozici ve 23 jazycích a vychází z národních zpráv předložených zeměmi, které se programu účastní, z hodnotících zpráv externího nezávislého dodavatele, z dalších revidovaných studií, např. studie o dopadech programu Erasmus z roku 2014, ze zkušeností s řízením programu a z více než milionu odpovědí od všech zúčastněných stran.

Po dokončení programu Erasmus+ v roce 2020 provede Komise závěrečné hodnocení. Další informace jsou k dispozici ve zprávách o hodnocení programu Erasmus+. Další zprávy a studie týkající se programu Erasmus+ najdete na internetových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie.

22. 10. 2019 08:54:00 | Petr Fuchs