Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity středních škol se základními a mateřskými školami, realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, realizovat programy vzájemného učení, zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, vytvořit pracovní skupiny pedagogů ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a realizovat pravidelně metodické kabinety.

 

Příjemce:                      Zlínský kraj

Partner pro realizaci projektové části Polytechnika:       

                                    Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Rozpočet partnera:         2.977.797,90 Kč, z toho investiční prostředky 65.000,- Kč.

Období realizace:           1.4.2018 – 31.8.2020

Aktivity v SŠIEŘ:

-          sdílení dílen pro žáky ZŠ (ruční zpracování materiálů, elektronický výrobek, aranžování),

-          volnočasové aktivity pro žáky ZŠ,

-          volnočasové aktivity pro žáky SŠ,

-          praxe žáků gymnaziálních oborů v dílnách a odborných učebnách,

-          aktivity pro děti v MŠ,

-          vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, ZŠ a MŠ.

Při realizaci aktivit bude škola spolupracovat se dvěma rožnovskými MŠ, pěti ZŠ v okolních obcích a s gymnáziem.

Přiložené soubory

12. 04. 2018 13:57:00 | Jana Majerovová