Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

 

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity středních škol se základními a mateřskými školami, realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, realizovat programy vzájemného učení, zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání.

Financování:                                      OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85%,

                                                        Státní rozpočet – 10%, Zlínský kraj – 5%

 

Příjemce:                                            Zlínský kraj

Partner pro realizaci projektové části Polytechnika:       

                                                          Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod                                                           Radhoštěm

Rozpočet partnera:                              5.361.786,36 Kč, z toho investiční prostředky 270.980,- Kč.

Období realizace partnera:                   1.2.2021 – 31.8.2023

Aktivity v SŠIEŘ:                              

-          sdílení dílen pro žáky ZŠ (pracoviště Technické dílny a Kreativní tvorba),

-          volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (5 kroužků se zaměřením na programování CNC, elektroniku, robotiku, multimediální grafiku a kreativitu),

-          volnočasové aktivity pro žáky SŠ (2 kroužky se zaměřením na elektroniku a kreativní vlasovou tvorbu a doplňky),

-          stáže žáků gymnaziálních oborů v dílnách a odborných učebnách,

-          aktivity pro děti v MŠ,

-          vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ.

Při realizaci aktivit bude škola spolupracovat se dvěma rožnovskými mateřskými školami, čtyřmi základními školami a s gymnáziem.

 

Přiložené soubory

24. 09. 2021 10:10:00 | Jana Majerovová