Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Informace k maturitě

Informace k maturitě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 29. 4. 2014 v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016 ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.

Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v předmětech, z nichž se podle školského zákona koná maturitní zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Součástí jednotlivých katalogů jsou příklady testových úloh a pro tzv. komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyky) i příklady zadání písemné práce a pracovního listu pro ústní zkoušku.

Katalogy požadavků pro školní rok 2015/2016 zaznamenaly oproti předchozím katalogům pár drobných úprav, a sice doplnění a upřesnění formulací jednak v sekci Očekáváné vědomosti a dovednosti, tak i v sekci Základní specifikace. Nejedná se o zásadní změny struktury či rozsahu maturitní zkoušky a obsahu učiva, ale o změny, které reflektují zkušenosti z předešlých zkušebních období maturitní zkoušky, a změny, které reagují na podněty odborné pedagogické veřejnosti. Úpravy rovněž přispívají ke zvýšení reliability zkoušky či pomáhají konsolidaci struktury a srozumitelnosti textu katalogu, a to samozřejmě s přihlédnutím k zachování meziroční srovnatelnosti zkušebních úloh a zadání. V jednotlivých katalozích jsou vyznačeny změny oproti katalogům pro školní rok 2014/2015.

Přiložené soubory

06. 09. 2016 15:30:00 | Petr Fuchs