Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kritéria pro konání maturitní zkoušky - školní rok 2020/2021

Kritéria pro konání maturitní zkoušky - školní rok 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá:

  • Ze společné části maturitní zkoušky.

  • Z profilové část maturitní zkoušky.

___________________________________________________________________________________________ 

Společná část maturitní zkoušky se skládá 

  • ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve formě didaktického testu v délce trvání 85 minut.
  • ze zkoušky z cizího jazyka ve formě didaktického testu v délce trvání 110 minut, z toho 40 minut je poslechová část a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
  • nebo ze zkoušky z matematiky ve formě didaktického testu v délce trvání 135 minut.

Možné je i nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující ve formě didaktického testu z matematiky rozšiřující v délce trvání 150 minut.

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá 

Ze zkoušky z českého jazyka a literatury

 

Probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní část maturitní zkoušky je 15 minut, čas zkoušení při ústní zkoušce je maximálně 15 minut. 

 

Ze zkoušky z cizího jazyka

Probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní část maturitní zkoušky je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

 

Ze zkoušky z odborných předmětů

  • teoretické zkoušky z odborných předmětů (TZOP) ve formě ústní zkoušky v délce 15 minut před zkušební maturitní komisí
  • ze zkoušky z odborných předmětů formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí v délce 15 minut

 

Teoretická zkouška z odborných předmětů probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut. Zkouška bude hodnocena klasifikační stupnicí 1 až 5.

Zkouška z odborných předmětů formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí probíhá v délce 15 minut. Příprava na zkoušku je 15 minut.

U profilových zkoušek si žák volí jedno z 20 – 30 témat, každé může být v daný den a v dané komisi losováno jen jednou. Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Pro ústní maturitní zkoušku zveřejňujeme témata z jednotlivých předmětů: 

Přiložené soubory

29. 10. 2020 09:29:00 | Petr Fuchs