Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

MATURITNÍ ZKOUŠKY - MZ PODZIM 2023

MATURITNÍ ZKOUŠKY - MZ PODZIM 2023

V příloze najdete podrobné schéma zkoušek. Každému žákovi, který koná zkoušky státní části MZ, odešla na registrovaný e-mail žáka pozvánka ke státní části MZ.

Uzpůsobení podmínek:

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb.

 

Profilové maturitní zkoušky MZ PODZIM 2023:

Písemná zkouška z ČJL proběhne ve čtvrtek 7. 9. 2023 od 8:00 hodin v hlavní budově školy v místnosti č.101.

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2023 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou v pátek 8. 9. 2023 od 8.00 hodin v hlavní budově školy v učebnách č.101 a č.104. Rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram zkoušek budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek a v příloze článku.

Maturitní práce v opravném termínu je nutné odevzdat nejpozději do 28. 8. 2023. Po tomto termínu již odevzdání nebude možné. Sledujte pozorně i nadále aktuální informace na školním webu.

Přiložené soubory

25. 08. 2023 10:39:00 | Petr Fuchs