Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

MOV a článek v Učitelských novinách

MOV a článek v Učitelských novinách

MODULARIZACE VÝUKY JAKO SOUČÁST MODERNIZACE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ- KONCEPČNÍ PŘÍSTUP

Z článku na úvod citujeme:

...Při snahách podpořit současný vzdělávací systém ve středním odborném školství narážíme zpravidla na téma zaváděni duálního systému nebo modernizace praktického vyučování v reálných pracovních podmínkách. V tomto článku bychom chtěli obrátit pozornost aktérů v odborném vzděláváni trochu jiným směrem. Směrem, který nevyžaduje politický konsenzus, ale zamyšlení nad podstatou problému.

V průběhu posledních 2,5 let jsme se v projektu Modernizace odborného vzděláváni (MOV) intenzivně zabývali myšlenkou modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP), jejichž zpracováni je v kompetenci ředitelů středních odborných škol. Na základě spolupráce se 105 školami středního odborného vzdělávání (SOV) v ČR napříč 43 obory vzděláni můžeme konstatovat, že jedním z možných a efektivních způsobů modernizace odborného vzdělávání je modularizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). A jelikož jde o řešeni vzniklé tzv. odspodu (tzn. že byl aplikován přistup zdola nahoru), lze předpokládat, že jde o řešeni efektivní, akceschopné a funkční. Jestliže je správně uchopené, je okamžitě využitelné a aplikovatelné v praxi pro všechny dotčené subjekty (školy, firmy, žáky) a všem přináší pozitiva...

Další pokračování viz příloha...

Přiložené soubory

18. 11. 2019 12:17:00 | Petr Fuchs