Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

MZ JARO 2022 - písemné práce z ČJL a Aj

MZ JARO 2022 - písemné práce z ČJL a Aj

Maturitní zkouška:

Maturitní zkouška v roce 2022 se skládá:

  • SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (CERMAT)
  • PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (SŠIEŘ)

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY SE SKLÁDÁ

  • ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve formě didaktického testu v délce trvání 85 minut.
  • ze zkoušky z cizího jazyka ve formě didaktického testu v délce trvání 110 minut, z toho 40 minut je poslechová část a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
  • nebo ze zkoušky z matematiky ve formě didaktického testu v délce trvání 135 minut.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY SE SKLÁDÁ

  • Ze zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkoušení)
  • Ze zkoušky z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkoušení)
  • Z teoretické zkoušky z odborných předmětů (ústní zkouška)
  • Z maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí (obhajoba práce)

 

Dne 20. 4. 2022 proběhne písemná zkouška z českého jazyka a literatury:

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Zahájení zkoušky: 8:30 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

 

Dne 21. 4. 2022 proběhne písemná zkouška z anglického jazyka:

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

 Zahájení zkoušky: 8:30 hodin (dostavte se ke zkoušce včas, minimálně 15 minut před samotným začátkem zkoušky).

Přiložené soubory

11. 04. 2022 07:58:00 | Petr Fuchs