Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 18-20-M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - DOBÍHAJÍCÍ OBOR

OBOR 18-20-M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - DOBÍHAJÍCÍ OBOR

Čtyřletý maturitní obor vzdělání je určen pro chlapce a dívky, k jejichž zájmům patří počítače, programování aplikací a počítačová grafika. Připravuje žáky pro činnosti v širokém rozsahu působnosti (podle specializace) počínaje oblastí informačních technologií, přes programátorské dovednosti až po firemní prezentace, reklamu a DTP. Obor je vhodný i pro dívky, které mohou rozvinout svoje dovednosti a schopnosti v oblasti počítačové grafiky a DTP.

Obor vzdělávání EZI - elektronické zpracování informací vychovává absolventy ve dvou odborných specializacích:

 • programování
 • počítačová grafika

K rozdělení na specializaci dochází až ve třetím ročníku. To umožňuje žákům odložit rozhodnutí až do zralejšího věku. Kromě speciálních dovedností je výuka vedena tak, aby žák porozuměl i fyzikální podstatě jevů využívaných v počítačovém světě. Proto je v rámci tohoto oboru určitá hodinová dotace v předmětech tvořících technický základ. Absolvent se velmi dobře orientuje v základních trendech vývoje oboru, což je základním předpokladem pro vyhledávání a vstřebávání nových poznatků. Požaduje se kreativní myšlení a alespoň základní vztah k technice.

Absolvent nalezne uplatnění na nejrůznějších pracovních pozicích přímo po ukončení střední školy, ale především je dobře vybaven ke studiu na vysoké škole.

Výuka odborných předmětů pokrývá tyto oblasti:

 • číslicová technika a programování v jazyku VHDL
 • moderní výpočetní technika
 • počítačové sítě
 • drátové a bezdrátové komunikační systémy
 • práce s multimédii
 • základy elektrotechniky, elektroniky a elektrotechnických měření
 • návrhové CAD systémy ve strojírenství a elektrotechnice
 • dílenská praxe a práce s CNC zařízeními

SPECIALIZACE PROGRAMOVÁNÍ

 • informační systémy a databáze
 • programování webových aplikací (HTML, PHP a JavaScript)
 • programování v assembleru a jazyku C
 • programování jednočipových aplikací
 • programování hradlových polí v jazyku VHDL
 • programování soft core mikrokontrolerů

SPECIALIZACE POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

 • počítačová 2D a 3D grafika
 • práce s obrazem a zvukem s využitím specializovaného software
 • pořízení a zpracování digitální fotografie
 • pořízení a zpracování digitálního videa
 • práce s aplikacemi pro sazbu textu a DTP

Obě specializace, ovšem v různém rozsahu, zvládnou programování internetových aplikací (HTML a CSS) na základní úrovni.

Ukázka maturitních výrobků z oblasti počítačová grafika

Absolvent oboru si během studia osvojí a získá:

 • poznatky a dovednosti potřebné pro praxi nebo další studium
 • schopnosti analyzovat a řešit technické problémy
 • velmi dobrou znalost informačních technologií
 • technické myšlení a schopnosti řešit technické problémy
 • znalost moderních trendů současné techniky
 • schopnost řešit úkoly samostatně i v týmu spolupracovníků
 • komunikační schopnosti a dovednosti
 • dobrou znalost dvou světových jazyků pro potřeby technické praxe

Složením maturitní zkoušky získají žáci úplné střední odborné vzdělání a jsou připraveni pro uplatnění na nejrůznějších odborných pozicích. Solidní technické znalosti, všeobecné znalosti a ekonomické znalosti absolventů mohou být výborným základem pro samostatnou podnikatelskou činnost. Většina absolventů pokračuje v dalším studiu na vysokých školách nejen technického směru.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou v rozsahu, která je dána zákonem. Žák po úspěšném absolvování maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení.

Videoprezentace oboru:

 

Videoupoutávka oboru vytvořená našimi žáky:

Přiložené soubory

13. 02. 2019 08:26:00 | Václav Knápek