Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Prevence rizikového chování žáků

Primární prevence na školách je nedílnou součástí systému účinných preventivních aktivit zaměřených na aktivní ochranu dětí a mládeže a podněcuje žáky ke kvalitnímu trávení volného času, k zdravému způsobu života. Nabízí žákům pozitivní aktivity podle jejich specifických potřeb.
Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Kontakty na metodičky prevence rizikového chování žáků:

Ing. Jana Josefíková, tel: 571 752 324, e-mail: jana.josefikova@roznovskastredni.cz

Mgr. Miroslava Štibingerová, tel: 571 752 369, e-mail: miroslava.stibingerova@roznovskastredni.cz

Mgr. Karla Macurová, tel: 571 752 303, e-mail: karla.macurova@roznovskastredni.cz

 

Kde hledat pomoc - kontakty na kontaktní centra, pomoc v krizové situaci:

Závislosti na OPL a nízkoprahová zařízení

Okresní metodici prevence

Psychologové - krizová intervence

Linky bezpečí

Internetové adresy:

https://www.internetembezpecne.cz

https://www.bezpecnyinternet.cz

https://www.minimalizacesikany.cz

https://www.e-bezpeci.cz

https://www.rekninedrogam.cz

https://www.drogy-info.cz

https://www.drogovaporadna.cz/

https://nepanikar.eu/

 

Přiložené soubory

01. 09. 2023 12:50:00 | Jana Josefíková