Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Slavnostní otevření zmodernizované budovy praxe

Slavnostní otevření zmodernizované budovy praxe

V úterý 18. 2. 2020 proběhlo v naší škole Slavnostní otevření zmodernizované budovy praxe.

Mezi hosty byli:

- pan Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje,

- pan Radim Holiš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm,

- Mr. Simon Vanmaekelbergh, Education Partnership Coordinator, firma HAAS,

- Mr. Niclas Pfuller, generální ředitel BROSE CZ

- Mr. Knut Staade, ředitel závodu VITESCO Technologies Frenštát pod Radhoštěm.

Akce se dále zúčastnili:

- zástupci firem SCHRACK, ON SEMI, COBBLER, Česká spořitelna a zástupci dalších firem-našich partnerů,

- zástupci zřizovatele školy z KÚ ve Zlíně,

- zástupci KHK Pavla Stachová a Olga Šišková,

- zástupci z řad ředitelů středních a základních škol, zástupce školské rady, zástupci médií a další hosté.

Financování celé akce modernizace je vícezdrojové:

1. Největší podíl na financování byl v rámci projektu Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování, který byl zahrnut do Integračního regionálního operačního programu (IROP).

2. Část technického vybavení jsme pořídili z klíčové aktivity Polytechnika v rámci Implementace krajského akčního plánu (projekt IKAP).

3. Pět učeben jsme stavebně dotvořili a technicky vybavili díky finanční pomoci firem H-TEC (HAAS), VITESCO TECHNOLOGIES, BROSE, SCHRACK a ON SEMI.

4. Část vybavení nábytkem nám poskytla Česká spořitelna.Všem partnerům a firmám moc děkujeme.

 

Modernizace úseku praxe je pro naši školu velmi významný krok. Po mnoha letech nezměrného úsilí se nám konečně podařilo vytvořit pro naše žáky podmínky, které zkvalitní vzdělávací proces ve všech oborech vzdělání.

Je třeba zdůraznit, že celá akce probíhala za plného provozu, mnohdy svépomocí a za obrovského úsilí většiny pracovníků úseku praxe a úseku ekonomického.

Děkuji všem, kdo se o to přičinili.

 

Miroslav Trefil, ředitel školy

21. 02. 2020 11:14:00 | Jan Koleček