Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Stanovení počtu a forem zkoušek v profilové části MZ

Stanovení počtu a forem zkoušek v profilové části MZ

Stanovení počtu a forem zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v platném znění.

Příkaz ředitele č.7/2014 stanovuje počet a formu zkoušek v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (projekt 2015) a dalších letech až do odvolání.

Při stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky se vychází ze zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon) s promítnutou novelou č.472/2011 Sb., vyhlášky č.177/2009 Sb. ve znění vyhlášky č.90/2010 Sb. a vyhlášky č.274/2010 Sb, vyhlášky č.54/2011 Sb. a 273/2011 Sb, vše ve znění pozdějších předpisů.

Povinné profilové zkoušky:

  1. Zkouška z odborných předmětů (ZOP), která bude vykonána formou vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (viz §15 Vyhlášky č.177/2009 Sb.) Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut, obhajoba samotné maturitní práce trvá nejdéle 30 minut.
  2. Teoretická zkouška z odborných předmětů (TZOP), která bude vykonána formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (viz §16 Vyhlášky č.177/2009 Sb.) Ředitel školy zveřejní 20 až 30 témat. Před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška nejdéle 15 minut.

Nepovinná zkouška:

  • Matematika+, která se bude konat formou didaktického testu vypracovaného organizací CERMAT. Výsledek této nepovinné zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení MZ

Přiložené soubory

12. 09. 2016 15:05:00 | Petr Fuchs