Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Suplování

Suplování:   Úterý 22.1.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 22.1.2019 (8:05)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IT3

     

Akce

Akce

             

ZI3A

 

Akce

Akce

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bernátková Andrea (SC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Fuchs Petr (Absc)

 

Vr

Žb

Šd

Kna

-

-

-

-

-

   

Foukalová Alena (ŠkA)

             

..

..

     

Chovancová Pavlína (ŠkA)

         

Pro

 

..

     

Josefíková Jana (OČR)

-

Hru

Hru

..

....

-

Vac

Vac

-

-

   

Lucas Jacobus (ŠkA)

         

 

-

-

     

Stavinoha Petr (SC)

     

-

-

-

..

..

-

-

   

Vašáková Milada (ŠkA)

           

Pro

-

-

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Hrubcová Pečenková Jana

1.hod

spojeno (Jf OČR)

VYT

IT1B (MIT)

(P336)

 
 

2.hod

spojeno (Jf OČR)

VYT

IT1B (MIT)

(P336)

 

Knápek Václav

4.hod

supl. (Fs Absc)

WWW

IT1A (A)

(P102)

 

Pánková Monika

5.hod

supl. (Chov ŠkA)

MAT

IT2B (Aj1)

(V415)

 
 

5.hod

spojeno (Lu ŠkA)

MAT

IT2B (Aj2)

(V415)

 

Prokop Jiří

6.hod

supl. (Chov ŠkA)

POS

IT4 (Aj2)

(V404)

 
 

6.hod

spojeno (VaM ŠkA)

POS

IT4 (Aj1)

(V404)

 

Šindelka Stanislav

3.hod

supl. (Fs Absc)

WWW

IT1A (A)

(P102)

 

Vaculínová Jana

6.hod

supl. (Jf OČR)

VYT

IT1C (A)

(P201)

 
 

7.hod

supl. (Jf OČR)

VYT

IT1C (A)

(P201)

 

Vrajová Irena

1.hod

supl. (Fs Absc)

PGR

ZI4A (GR)

(P102)

 

Žabčík Evžen

2.hod

supl. (Fs Absc)

PGR

ZI4A (GR)

(P102)

 

Změny v rozvrzích tříd:

IT1A

3.hod

WWW

A

(P102)

supluje

Šindelka Stanislav

(Fs)

 

4.hod

WWW

A

(P102)

supluje

Knápek Václav

(Fs)

IT1B

1.hod

VYT

MIT

(P336)

spojí

Hrubcová Pečenková Jana

(Jf)

 

2.hod

VYT

MIT

(P336)

spojí

Hrubcová Pečenková Jana

(Jf)

IT1C

6.hod

VYT

A

(P201)

supluje

Vaculínová Jana

(Jf)

 

7.hod

VYT

A

(P201)

supluje

Vaculínová Jana

(Jf)

IT2B

5.hod

MAT

Aj1

(V415)

supluje

Pánková Monika

(Chov)

 

5.hod

MAT

Aj2

(V415)

spojí

Pánková Monika

(Lu)

IT2C

7.hod

ANJ

Aj1

 

odpadá

 

(Fá)

IT4

6.hod

POS

Aj2

(V404)

supluje

Prokop Jiří

(Chov)

 

6.hod

POS

Aj1

(V404)

spojí

Prokop Jiří

(VaM)

ZI4A

1.hod

PGR

GR

(P102)

supluje

Vrajová Irena

(Fs)

 

2.hod

PGR

GR

(P102)

supluje

Žabčík Evžen

(Fs)

 

6.hod

G3D

GR

 

odpadá

 

(St)

 

7.hod

G3D

GR

 

odpadá

 

(St)

ZI4B

8.hod

ANJ

Aj1

 

odpadá

 

(Fá)

 

8.hod

ANJ

Aj2

 

odpadá

 

(Chov)

 

 

Suplování:   Středa 23.1.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 22.1.2019 (8:05)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ME4

         

Akce

           

IT4

         

Akce

           

ZI4A

         

Akce

           

ZI4B

         

Akce

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Chamillová Milada (SC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Janatová Hana (ŠkA)

         

..

           

Pernická Sabina (SC)

-

-

-

..

..

..

..

-

..

-

   

Štibingerová Miroslava (Lék)

         

Foj

..

-

       

Fuchs Petr (Absc)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Foukalová Alena (ŠkA)

       

             

Vašáková Milada (ŠkA)

       

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Fojtíková Hana

5.hod

supl. (Štib Lék)

CJL

PO2

(T408)

 

Husková Ludmila

3.hod

přesun <<

ZAE

U2B

(T310)

z 1.hod

Kotůlek Jaromír

1.hod

přesun <<

MYT

ME1

(V214)

z 8.hod

Ručka Pavel

0.hod

přesun <<

TCH

U3B (ZA)

(V306)

z 6.hod

Verner Jan

7.hod

přesun <<

ANJ

U3B (A)

(J309)

z 8.hod

Wolková Zuzana

7.hod

přesun <<

ANJ

U3B (B)

(T308)

z 8.hod

Hronešová Eliška

3.hod

výměna <<

CJL

ZI4A

(V414)

z 25.1. 1.hod

 

4.hod

výměna <<

CJL

IT1A

(V312)

z 24.1. 5.hod

Pánková Monika

4.hod

supl. (Fá ŠkA)

MAT

ZI3B (Aj2)

(J407)

 
 

4.hod

spojeno (VaM ŠkA)

MAT

ZI3B (Aj1)

(V311)

 

Šindelka Stanislav

0.hod

přesun <<

ESP

U2B (E)

(T111)

z 24.1. 4.hod

Štrunc Jaromír

5.hod

přesun <<

SVZ

ME1

(V214)

z 1.hod

Vejmelková Dana

1.hod

přesun <<

SVZ

U2B

(T310)

z 8.hod

Vrajová Irena

8.hod

přesun <<

CJL

IT2B

(V415)

z (16.1. 7.hod)

Změny v rozvrzích tříd:

U1A

8.hod

PRO

PZ

 

odpadá

 

(Per)

U2B

0.hod

ESP

E

(T111)

přesun <<

Šindelka Stanislav

z 24.1. (Čt) 4.hod

 

1.hod

SVZ

 

(T310)

přesun <<

Vejmelková Dana

z 8.hod

 

3.hod

ZAE

 

(T310)

přesun <<

Husková Ludmila

z 1.hod

 

8.hod

SVZ

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

9.hod

ELT

E

 

přesun >>

 

na 24.1. (Čt) 8.hod

U3B

0.hod

TCH

ZA

(V306)

přesun <<

Ručka Pavel

z 6.hod

 

4.hod

TCH

KA

 

odpadá

 

(Per)

 

5.hod

TCH

KA

 

odpadá

 

(Per)

 

6.hod

TCH

ZA

 

přesun >>

 

na 0.hod

 

6.hod

TCH

KA

 

odpadá

 

(Per)

 

7.hod

ANJ

A

(J309)

přesun <<

Verner Jan

z 8.hod

 

7.hod

ANJ

B

(T308)

přesun <<

Wolková Zuzana

z 8.hod

 

8.hod

ANJ

A

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

8.hod

ANJ

B

 

přesun >>

 

na 7.hod

ME1

1.hod

MYT

 

(V214)

přesun <<

Kotůlek Jaromír

z 8.hod

 

5.hod

SVZ

 

(V214)

přesun <<

Štrunc Jaromír

z 1.hod

 

8.hod

MYT

   

přesun >>

 

na 1.hod

PO2

5.hod

CJL

 

(T408)

supluje

Fojtíková Hana

(Štib)

 

6.hod

CJL

   

odpadá

 

(Štib)

IT1A

4.hod

CJL

 

(V312)

výměna <<

Hronešová Eliška

z 24.1. (Čt) 5.hod

IT2B

8.hod

CJL

 

(V415)

přesun <<

Vrajová Irena

z (16.1. 7.hod)

ZI3B

4.hod

MAT

Aj2

(J407)

supluje

Pánková Monika

(Fá)

 

4.hod

MAT

Aj1

(V311)

spojí

Pánková Monika

(VaM)

ZI4A

3.hod

CJL

 

(V414)

výměna <<

Hronešová Eliška

z 25.1. (Pá) 1.hod

 

 

Suplování:   Čtvrtek 24.1.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 22.1.2019 (8:05)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pernická Sabina (SC)

-

..

Šin

-

..

..

..

-

-

-

   

Fuchs Petr (Absc)

 

Šd

Pil

Šd

Šd

-

-

-

-

-

   

Foukalová Alena (Absc)

           

-

-

-

>>

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Bukovjan Adam

0.hod

přesun <<

ELN

U2B (E)

(T310)

z 8.hod

Kotůlek Jaromír

8.hod

přesun <<

ELT

U2B (E)

(T403)

z 23.1. 9.hod

Pavelková Dagmar

4.hod

přesun <<

MAT

U2B

(T310)

z 21.1. 9.hod

Šindelková Alena

2.hod

supl. (Per SC)

SVZ

U3B (KA)

(T308)

 

Verner Jan

0.hod

přesun <<

ANJ

PO2

(J309)

z 8.hod

Hrubcová Pečenková Jana

4.hod

navíc

TED

IT2A

(V310)

 

Pánková Monika

5.hod

výměna <<

MAT

IT1A

(V312)

z 23.1. 4.hod

Pilčík Jan

2.hod

supl. (Fs Absc)

PGR

ZI4B (GR)

(P102)

 

Šindelka Stanislav

1.hod

supl. (Fs Absc)

PGR

ZI4B (GR)

(P102)

 
 

3.hod

supl. (Fs Absc)

WWW

IT1B (EZI)

(P102)

 
 

4.hod

supl. (Fs Absc)

WWW

IT1B (EZI)

(P102)

 

Změny v rozvrzích tříd:

U2B

0.hod

ELN

E

(T310)

přesun <<

Bukovjan Adam

z 8.hod

 

1.hod

TCH

KA

 

odpadá

 

(Per)

 

4.hod

MAT

 

(T310)

přesun <<

Pavelková Dagmar

z 21.1. (Po) 9.hod

 

6.hod

VÝV

KA

 

odpadá

 

(Per)

 

8.hod

ELT

E

(T403)

přesun <<

Kotůlek Jaromír

z 23.1. (St) 9.hod

U3B

2.hod

SVZ

KA

(T308)

supluje

Šindelková Alena

(Per)

 

5.hod

TCH

KA

 

odpadá

 

(Per)

PO2

0.hod

ANJ

 

(J309)

přesun <<

Verner Jan

z 8.hod

 

8.hod

ANJ

   

přesun >>

 

na 0.hod

IT1A

5.hod

MAT

 

(V312)

výměna <<

Pánková Monika

z 23.1. (St) 4.hod

IT1B

3.hod

WWW

EZI

(P102)

supluje

Šindelka Stanislav

(Fs)

 

4.hod

WWW

EZI

(P102)

supluje

Šindelka Stanislav

(Fs)

IT2A

4.hod

TED

 

(V310)

navíc

Hrubcová Pečenková Jana

 

IT2C

9.hod

ANJ

Aj1

 

přesun >>

 

na 21.1. (Po) 8.hod

ZI3A

8.hod

NEJ

   

přesun >>

 

na 15.1. 7.hod

ZI4B

1.hod

PGR

GR

(P102)

supluje

Šindelka Stanislav

(Fs)

 

2.hod

PGR

GR

(P102)

supluje

Pilčík Jan

(Fs)

 

 

Suplování:   Pátek 25.1.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 22.1.2019 (8:05)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

U2B

     

Akce

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ličková Eva (Lék)

           

>>

-

-

     

Macurová Karla (Lék)

-

-

-

Cha

Štib

Ruč

Ruč

-

-

-

   

Pernická Sabina (PedD)

     

..

               

Fuchs Petr (Absc)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Foukalová Alena (Lék)

 

..

Žb

Žb

JaH

-

-

-

-

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Bukovjan Adam

1.hod

výměna <<

HAW

ZI4A

(V414)

z 23.1. 3.hod

Chamillová Milada

3.hod

supl. (Mac Lék)

FYZ

U1A (PZ)

(T208)

 

Janatová Hana

4.hod

supl. (Fá Lék)

MAT

IT4

(V215)

 

Ručka Pavel

5.hod

spojeno (Mac Lék)

IKT

U1A (B)

(P209)

 
 

6.hod

spojeno (Mac Lék)

IKT

U1A (B)

(P209)

 

Štibingerová Miroslava

4.hod

supl. (Mac Lék)

CJL

PO1

(T406)

 

Žabčík Evžen

2.hod

supl. (Fá Lék)

HAW

ZI4B

(V413)

 
 

3.hod

supl. (Fá Lék)

HAW

IT4

(V215)

 

Změny v rozvrzích tříd:

U1A

3.hod

FYZ

PZ

(T208)

supluje

Chamillová Milada

(Mac)

 

5.hod

IKT

B

(P209)

spojí

Ručka Pavel

(Mac)

 

6.hod

IKT

B

(P209)

spojí

Ručka Pavel

(Mac)

ME2

6.hod

ELN

   

přesun >>

 

na 28.1. (Po) 8.hod

PO1

4.hod

CJL

 

(T406)

supluje

Štibingerová Miroslava

(Mac)

IT4

3.hod

HAW

 

(V215)

supluje

Žabčík Evžen

(Fá)

 

4.hod

MAT

 

(V215)

supluje

Janatová Hana

(Fá)

ZI3B

1.hod

ANJ

Aj2

 

odpadá

 

(Fá)

ZI4A

1.hod

HAW

 

(V414)

výměna <<

Bukovjan Adam

z 23.1. (St) 3.hod

ZI4B

2.hod

HAW

 

(V413)

supluje

Žabčík Evžen

(Fá)

Pedagogický dohled u třídy:

U2B (KA), 3. hod - Pernická Sabina

 

 

Suplování:   Pondělí 28.1.2019 (lichý týden)

datum výpisu: 22.1.2019 (8:05)

Změny v rozvrzích učitelů:

Ličková Eva

8.hod

přesun <<

ELN

ME2

(V136)

z 25.1. 6.hod

Změny v rozvrzích tříd:

ME2

8.hod

ELN

 

(V136)

přesun <<

Ličková Eva

z 25.1. (Pá) 6.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři

12. 04. 2016 00:26:00 | Jan Pilčík