Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Maturita

05.05.2017

Rozpis ústních maturit

V příloze tohoto článku zveřejňujeme rozpis ústních maturitních zkoušek pro jednotlivé třídy pro první maturitní týden od 16.5.2017 do 19.5.2017 a druhý maturitní týden od 22. 5. 2017 do 26. 5. 2017.

...
03.05.2017

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam 60 titulů z kánonu české a světové literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (2016/2017)

...
23.03.2017

Kde najdu výsledky maturitní zkoušky - JARO 2017

Přinášíme stručný přehled možností, kde maturující žáci získají informace o svých výsledcích dílčích zkoušek maturitní zkoušky.

...
23.03.2017

Termíny maturitní zkoušky PODZIM 2017.

MŠMT zveřejnili termíny maturitních zkoušek v období PODZIM 2017. V příloze je podrobné zdůvodnění.

...
23.03.2017

Maturitní zpravodaj

Pro všechny maturující studenty a širokou veřejnost zde přinášíme základní informační publikace CZVV k maturitní zkoušce. Poslední aktualizace přináší číslo 40 Maturitního zpravodaje.

...
13.01.2017

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.

...
20.12.2016

Testy a zadání k maturitní zkoušce

Testy a zadání k maturitní zkoušce.

...
20.12.2016

Seznam fakult akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

...
20.12.2016

Výsledkový portál žáka - VPŽ

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

...
28.11.2016

INFORMACE K MATURITĚ - obor Elektronické počítačové systémy

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017 Studijní obor: 26 - 47 - M/002 ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY  

...