Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Maturita

16.01.2019

Zveřejnění údajů o maturitní zkoušce v krajském členění

CZVV zveřejňuje informace o maturitní zkoušce v krajském členění Maturitní zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

...
16.01.2019

Novinky v konání maturitní zkoušky 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

...
16.01.2019

Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+

Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+ bylo prodlouženo do konce ledna 2019

...
16.01.2019

Informace k MZ JARO 2019

Zveřejňujeme základní dokumenty k maturitní zkoušce JARO 2019

...
12.11.2018

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek v ŘÁDNÉM TERMÍNU - JARO 2019

...
12.11.2018

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek v NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU - JARO 2019

...
06.11.2018

Maturitní zpravodaj pro maturitní zkoušky JARO 2019

Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování

...
17.10.2018

Maturitní práce - obory IT a ME

1 Maturitní práce Je autorské dílo žáka/ů maturitních ročníků (dále jen žáka/ů) vymezené ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT č. 177/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), v rozsahu, formě a kvalitě určené následujícími pokyny, dále pak šablonou pro tvorbu dokumentace k maturitní práci, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, normami pro citace ISO 690 a ISO 690-2, a pokyny vedoucího a…

...
05.10.2018

Informace k maturitě - obor Podnikání

Maturitní práce

...
02.10.2018

INFORMACE K MATURITĚ - obor Moderní informační technologie

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

...