Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Maturita

18.01.2018

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka (VPŽ) je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz.  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí…

...
18.01.2018

Jednotné zkušební schéma JARO 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.

...
08.11.2017

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce JARO 2018

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2017/2018 se uskuteční v dubnu až červnu 2018. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2017 řediteli školy.

...
23.10.2017

Informace k maturitě - obor Podnikání

Maturitní práce

...
22.09.2017

INFORMACE K MATURITĚ - obor Elektronické zpracování informací

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2017/2018 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

...
22.09.2017

INFORMACE K MATURITĚ - obor Elektronické počítačové systémy

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2017/2018 Studijní obor: 26 - 47 - M/002 ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

...
05.09.2017

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam 60 titulů z kánonu české a světové literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (2017/2018)

...
05.06.2017

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky - PODZIM 2017

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září 2017 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, které budou od 11. září následovány ústními zkouškami. Profilové zkoušky se mohou konat v období od 1. do 20. září 2017.

...
05.05.2017

Rozpis ústních maturit

V příloze tohoto článku zveřejňujeme rozpis ústních maturitních zkoušek pro jednotlivé třídy pro první maturitní týden od 16.5.2017 do 19.5.2017 a druhý maturitní týden od 22. 5. 2017 do 26. 5. 2017.

...
23.03.2017

Kde najdu výsledky maturitní zkoušky - JARO 2017

Přinášíme stručný přehled možností, kde maturující žáci získají informace o svých výsledcích dílčích zkoušek maturitní zkoušky.

...