Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturita

03.03.2021

Maturitní práce - změna termínu

Upozornění na změnu ternímu odevzdání maturitních prací.

...
22.02.2021

Aktuální informace MŠMT k maturitním zkouškám

Pro více informací rozklikněte.

...
05.02.2021 Obrázek k článku Změna v kritériích pro konání maturitní zkoušky

Změna v kritériích pro konání maturitní zkoušky

Na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29.1.2021 došlo ke změnám ve vyhlášených kritériích pro konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

...
04.02.2021 Obrázek k článku Příprava žáků na přijímací a maturitní zkoušky

Příprava žáků na přijímací a maturitní zkoušky

Informujeme vás o nabídce pro podporu žáku při přípravě na maturitní zkoušky. Současně jsou v aplikaci SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky.

...
17.12.2020 Obrázek k článku Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam titulů z kánonu české a světové literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (2020/2021)

...
30.11.2020 Obrázek k článku PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - JARO 2021

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - JARO 2021

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek žáků v aktuálně maturitních ročnících je k dnešnímu dni ukončeno výběrem maturitních předmětů žáků, které odevzdali třídní učitele jednotlivých tříd.

...
29.10.2020 Obrázek k článku Kritéria pro konání maturitní zkoušky - školní rok 2020/2021

Kritéria pro konání maturitní zkoušky - školní rok 2020/2021

Dne 11. 7. 2020 nabyl platnosti zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změny zákonné úpravy musely být promítnuty i do prováděcího předpisu upravujícího konání maturitních zkoušek - tedy do novely vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zahrnuto i OOP č.j.: MSMT-3267/2021-1

...
14.10.2020 Obrázek k článku MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - informace k MZ

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - informace k MZ

SOUBOR TÉMAT PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

...
14.10.2020 Obrázek k článku ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - informace k MZ

ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - informace k MZ

Studijní obor: 18 - 20 - M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

...
01.09.2020 Obrázek k článku Opravné ústní maturitní zkoušky

Opravné ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou v pátek dne 11.9.2020 od 8.00 hodin v kinosále hlavní budovy školy (učebna č. 101). Rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek.

...