Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Maturita

08.10.2018

Témata pro ústní maturitní zkoušku z Aj

Témata pro zkoušku z cizího jazyka (Aj) pro maturitní obory

...
05.10.2018

Informace k maturitě - obor Podnikání

Maturitní práce

...
02.10.2018

INFORMACE K MATURITĚ - obor Moderní informační technologie

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

...
02.10.2018

INFORMACE K MATURITĚ - obor Elektronické zpracování informací

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

...
10.09.2018

Podzimní maturitní zkouška

Informace ke státní části MZ podzim 2018: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 od 3. září 2018 (od 12:00 hodin) do 5. září 2018.    Rozpis školní části MZ podzim 2018: 11.…

...
28.05.2018

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2018

Termín přihlašování k maturitní zkoušce MZ PODZIM 2018 v náhradním nebo opravném termínu proběhne ve středu dne 20. 06. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin na sekretariátu školy - hlavní budova, dveře č. 113.

...
19.04.2018

Ústní maturitní zkoušky

Rozpisy ústních maturitních zkoušek.

...
28.03.2018

Maturitní zpravodaj č.44, 45 a 46.

Aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky, a proto Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vedle provozování oficiálního maturitního portálu vydává již od roku 2008 také Maturitní zpravodaj.

...
28.03.2018

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY MATEMATIKA+

...
05.02.2018

MATURITNÍ ZPRAVODAJ č.43

Aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky, a proto Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vedle provozování oficiálního maturitního portálu vydává již od roku 2008 také Maturitní zpravodaj.

...