Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturita

17.12.2020 Obrázek k článku Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam titulů z kánonu české a světové literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (2020/2021)

...
30.11.2020 Obrázek k článku PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - JARO 2021

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - JARO 2021

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek žáků v aktuálně maturitních ročnících je k dnešnímu dni ukončeno výběrem maturitních předmětů žáků, které odevzdali třídní učitele jednotlivých tříd.

...
29.10.2020 Obrázek k článku Kritéria pro konání maturitní zkoušky - školní rok 2020/2021

Kritéria pro konání maturitní zkoušky - školní rok 2020/2021

Dne 11. 7. 2020 nabyl platnosti zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změny zákonné úpravy musely být promítnuty i do prováděcího předpisu upravujícího konání maturitních zkoušek - tedy do novely vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zahrnuto i OOP č.j.: MSMT-3267/2021-1

...
14.10.2020 Obrázek k článku MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - informace k MZ

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - informace k MZ

SOUBOR TÉMAT PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

...
14.10.2020 Obrázek k článku ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - informace k MZ

ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ - informace k MZ

Studijní obor: 18 - 20 - M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

...
01.09.2020 Obrázek k článku Opravné ústní maturitní zkoušky

Opravné ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou v pátek dne 11.9.2020 od 8.00 hodin v kinosále hlavní budovy školy (učebna č. 101). Rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek.

...
14.08.2020 Obrázek k článku Podzimní zkušební období - jednotné zkušební schéma

Podzimní zkušební období - jednotné zkušební schéma

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 3. září 2020 na spádových školách. Ústní maturitní zkoušky se uskuteční v pátek 11.9.2020 od 8:00 hodin.

...
02.07.2020 Obrázek k článku PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2020

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2020

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek v náhradním nebo opravném termínu proběhne v úterý 14. července 2020 v době od 8.00 do 12.00 hodin na sekretariátu školy (hlavní budova školy, dveře č. 113).

...
29.05.2020 Obrázek k článku AKTUÁLNÍ INFORMACE k maturitním zkouškám - písemná část