Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturita

17.10.2018

Maturitní práce - obory IT a ME

1 Maturitní práce Je autorské dílo žáka/ů maturitních ročníků (dále jen žáka/ů) vymezené ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT č. 177/2009 Sb. (v aktuálním znění), v rozsahu, formě a kvalitě určené následujícími pokyny, dále pak šablonou pro tvorbu dokumentace k maturitní práci, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, normami pro citace ISO 690 a ISO 690-2, a pokyny vedoucího a oponenta práce…

...
17.10.2018 Obrázek k článku Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka (VPŽ) je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz.  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí…

...
08.10.2018 Obrázek k článku Témata pro ústní maturitní zkoušku z Aj

Témata pro ústní maturitní zkoušku z Aj

Témata pro zkoušku z cizího jazyka (Aj) pro maturitní obory

...
05.10.2018
02.10.2018

INFORMACE K MATURITĚ - obor Moderní informační technologie

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

...
02.10.2018

INFORMACE K MATURITĚ - obor Elektronické zpracování informací

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 18 - 20 - M/01 ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

...
10.09.2018 Obrázek k článku Podzimní maturitní zkouška

Podzimní maturitní zkouška

Informace ke státní části MZ podzim 2018: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 od 3. září 2018 (od 12:00 hodin) do 5. září 2018.    Rozpis školní části MZ podzim 2018: 11.…

...
28.05.2018

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2018

Termín přihlašování k maturitní zkoušce MZ PODZIM 2018 v náhradním nebo opravném termínu proběhne ve středu dne 20. 06. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin na sekretariátu školy - hlavní budova, dveře č. 113.

...
19.04.2018

Ústní maturitní zkoušky

Rozpisy ústních maturitních zkoušek.

...
28.03.2018

Maturitní zpravodaj č.44, 45 a 46.

Aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky, a proto Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vedle provozování oficiálního maturitního portálu vydává již od roku 2008 také Maturitní zpravodaj.

...