Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturita

30.09.2016

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce JARO/PODZIM 2017

Seznam povinné četby k maturitní zkoušce pro školní rok 2016/2017.

...
29.09.2016

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

...
29.09.2016 Obrázek k článku Maturitní kalendář JARO 2017

Maturitní kalendář JARO 2017

MŠMT zveřejnilo důležité termíny k maturitní zkoušce JARO 2017.

...
14.09.2016 Obrázek k článku Sdělení MŠMT - termíny společné části MZ - jaro 2017

Sdělení MŠMT - termíny společné části MZ - jaro 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017. 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

...
14.09.2016 Obrázek k článku Informace k podání žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky - PODZIM 2016

Informace k podání žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky - PODZIM 2016

V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje.

...
12.09.2016 Obrázek k článku Stanovení počtu a forem zkoušek v profilové části MZ

Stanovení počtu a forem zkoušek v profilové části MZ

Stanovení počtu a forem zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v platném znění. Příkaz ředitele č.7/2014 stanovuje počet a formu zkoušek v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (projekt 2015) a dalších letech až do odvolání. Při stanovení zkoušek profilové části maturitní zkoušky se vychází ze zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon) s promítnutou novelou č.472/2011 Sb., vyhlášky č.177/2009 Sb. ve znění vyhlášky č.90/2010 Sb. a vyhlášky č.274/2010 Sb, vyhlášky č…

...
12.09.2016 Obrázek k článku Katalog požadavků 2017/2018

Katalog požadavků 2017/2018

Katalog požadavků 2017/2018

...
12.09.2016 Obrázek k článku Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz

...
06.09.2016 Obrázek k článku Informace k maturitě

Informace k maturitě

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2015/2016.

...
06.09.2016

Maturitní práce - obor ME

Maturitní práce - obor ME

...