Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Maturita

20.12.2016

Testy a zadání k maturitní zkoušce

Testy a zadání k maturitní zkoušce.

...
20.12.2016

Seznam fakult akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

...
20.12.2016

Výsledkový portál žáka - VPŽ

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

...
14.11.2016

INFORMACE K MATURITĚ - obor Mechanik elektronik

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017 Studijní obor: 26 - 41 - L/01 MECHANIK ELEKTRONIK  

...
13.10.2016

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce JARO 2017

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2016/2017 se uskuteční v dubnu až červnu 2017. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2016 řediteli školy.

...
30.09.2016

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce JARO/PODZIM 2017

Seznam povinné četby k maturitní zkoušce pro školní rok 2016/2017.

...
29.09.2016

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

...
29.09.2016

Maturitní kalendář JARO 2017

MŠMT zveřejnilo důležité termíny k maturitní zkoušce JARO 2017.

...
14.09.2016

Sdělení MŠMT - termíny společné části MZ - jaro 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017. 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

...
14.09.2016

Informace k podání žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky - PODZIM 2016

V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje.

...