Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturita

16.01.2019 Obrázek k článku Novinky v konání maturitní zkoušky 2019

Novinky v konání maturitní zkoušky 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

...
16.01.2019 Obrázek k článku Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+

Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+

Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+ bylo prodlouženo do konce ledna 2019

...
16.01.2019 Obrázek k článku Informace k MZ JARO 2019

Informace k MZ JARO 2019

Zveřejňujeme základní dokumenty k maturitní zkoušce JARO 2019

...
12.11.2018 Obrázek k článku Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek v ŘÁDNÉM TERMÍNU - JARO 2019

...
12.11.2018 Obrázek k článku Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek v NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU - JARO 2019

...
06.11.2018 Obrázek k článku Maturitní zpravodaj č. 47

Maturitní zpravodaj č. 47

Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování

...
20.10.2018 Obrázek k článku INFORMACE K MATURITĚ - OBOR MECHANIK ELEKTRONIK

INFORMACE K MATURITĚ - OBOR MECHANIK ELEKTRONIK

Soubor témat pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů ve školním roce 2018/2019 Studijní obor: 26 – 41 – L/01 Mechanik elektronik

...
17.10.2018

Maturitní práce - obory IT a ME

1 Maturitní práce Je autorské dílo žáka/ů maturitních ročníků (dále jen žáka/ů) vymezené ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT č. 177/2009 Sb. (v aktuálním znění), v rozsahu, formě a kvalitě určené následujícími pokyny, dále pak šablonou pro tvorbu dokumentace k maturitní práci, zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, normami pro citace ISO 690 a ISO 690-2, a pokyny vedoucího a oponenta práce…

...
17.10.2018 Obrázek k článku Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka (VPŽ) je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz.  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí…

...
08.10.2018 Obrázek k článku Témata pro ústní maturitní zkoušku z Aj

Témata pro ústní maturitní zkoušku z Aj

Témata pro zkoušku z cizího jazyka (Aj) pro maturitní obory

...