Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

HLAVNÍMI CÍLI PROJEKTU JE:

 • modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;
 • modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;
 • provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;
 • rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;
 • navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;
 • vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

Modernizace odborného vzdělávání zapádá do celkového konceptu národních projektů, které uvádíme přehledně ze stránek NUV. (http://www.nuv.cz/projekty/mov)

NÁRODNÍ PROJEKTY

 • Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PODG)
 • Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)
 • Mistrovská zkouška systém (MiZk)
 • Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A)
 • Modernizace odborného vzdělávání (MOV)
 • Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)
 • Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
 • Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Přiložené soubory

14. 10. 2019 11:48:00 | Petr Fuchs