Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Dodávka ICT vybavení

SŠIEŘ  vyhlašuje v rámci projektu  reg.č.  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002709   veřejnou zakázku  na dodávku  ICT vybavení.  Zakázka je zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení podle § 56 zákona č,. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci výzvy 33 programu IROP.  Lhůta pro podání nabídek je do  18.1.2019 do 12 hod. elektronicky na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/ssierroznov. Předpokládaná hodnota zakázky  935 000 Kč bez DPH.

18. 12. 2018 07:21:00 | Anna Zejdová