Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projekt Obědy do škol

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení a zajistit jejich integraci do společnosti.

Distribuce pomoci bude probíhat ve školách, školských zařízeních nebo ve stravovacích zařízeních, příspěvek nebude vyplácen zákonným zástupcům dětí. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí bude pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

12. 10. 2023 15:47:00 | Václav Knápek