Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Sdružení rodičů

Název: Sdružení rodičů a přátel školy SŠIEŘ Rožnov, z.s.
Adresa: Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 024 63 423
Číslo účtu: 115-9799390257/0100
Statutární orgán: Rada spolku.
Předseda: Ing. Anna Zejdová

Účel:

  • podpora zájmů žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání

Členský příspěvek: 200,- Kč / na školní rok 2021/2022

Podmínky čerpání:

finanční příspěvek je vyplácen na základě schváleného rozpočtu pro školní rok za těchto podmínek:

  1. Předložení písemné žádosti o finanční příspěvek.
  2. Předložení originálu dokladu prokazujícího výdaj.
  3. Prokázání účelnosti výdaje.
  4. V případě žádosti o příspěvek na exkurzi, kurzy, divadlo apod. doložení seznamu zúčastněných žáků.
  5. Příspěvek mimo rozpočet je nutné projednat předem s předsedou nebo hospodářem spolku.
  6. Při vyplacení příspěvku na třídu se zohlední podíl  vybraného příspěvku dle počtu žáků ve třídě.  

 

Přivítáme nové členy do rady spolku, kteří mají zájem dobrovolně a aktivně se podílet na jeho činnosti.

Případné další informace vám poskytne

Ing. Anna Zejdová, tel. 571 752 315
předseda spolku

 

Přiložené soubory

16. 09. 2021 13:01:00 | Anna Zejdová