Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Nadační fond

Rozhodnutím správní rady ze dne 25.10.2021 podle ust. § 401 odst. 1 zák.č.89/2012 Sb. se nadační fond zrušuje s likvidací ke dni 1.11.2021. Likvidátorem byla jmenována Bc. Jana Majerovová. Likvidační zůstatek (finanční prostředky ve výši 2.216,99 Kč) byl předán zakladateli SŠIEŘ Rožnov p.R. a bude využit pro aktivity žáků. Krajskému soudu v Ostravě byl podán návrh na výmaz nadačního fondu z nadačního rejstříku. Administrativní proces proces vypořádání aktiv a pasiv a zrušení nadačního fondu byl ukončen výmazem z nadačního rejstříku dne 17.12.2022.

Na základě smlouvy o sloučení ze dne 20.12.2007 byly k 1.1.2008 zápisem do nadačního rejstříku sloučeny dva nadační fondy působící do 31.12.2007 při Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm jako dva samostatné právní subjekty:

 

  • Nadační fond Střední průmyslové školy elektrotechnické (slučovaný fond)
  • Nadační fond SOU Rožnov p.R. (přejímající fond)

 

Platné identifikační údaje nadačního fondu:

Název: Nadační fond SŠIEŘ Rožnov p.R.
Adresa: Školní 1698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 26842785
Číslo účtu: 107-9105010257/0100 vedený u KB Rožnov
Členové správní rady: Mgr. Karla Macurová - předsedkyně
Bc. Jana Majerovová - člen
Mgr. Tadeáš Stebel - člen
Ing. Jarmila Jiroušová - revizor

Účel zřízení nadačního fondu v souladu se statutem:

  • podpora a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v oblasti odborné a jazykové, podpora a rozvoj sportovních, společenských a kulturních aktivit žáků a zaměstnanců školy
  • modernizace materiálního vybavení školy, učebních pomůcek a potřebné literatury
  • podpora tvorby estetického a zdraví prospěšného životního prostředí školy
  • podpora talentovaných žáků školy zejména při účasti na středoškolské odborné činnosti
  • podpora účasti žáků na reprezentaci školy ve středoškolských soutěžích
  • provozování ostatních činností souvisejících s posláním nadačního fondu.

Uvítáme jakýkoliv Váš finanční příspěvek na podporu aktivit žáků a zaměstnanců školy, který můžete zaslat na výše uvedený bankovní účet nebo poskytnout v hotovosti do pokladny Nadačního fondu.

Další informace, případně informace k možnosti daňového odpočtu na základě uzavřené darovací smlouvy Vám poskytne

Jana Majerovová, tel. 571 752 346

 

28. 08. 2023 10:58:00 | Jana Majerovová