Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Cílem projektové části Polytechnika je propojit polytechnické vzdělávací aktivity středních škol se základními a mateřskými školami, realizovat volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, realizovat programy vzájemného učení, zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, vytvořit pracovní skupiny pedagogů ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a realizovat pravidelně metodické kabinety.

 

Příjemce:                      Zlínský kraj

Partner pro realizaci projektové části Polytechnika:       

                                    Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Rozpočet partnera:         2.977.797,90 Kč, z toho investiční prostředky 65.000,- Kč.

Období realizace:           1.4.2018 – 31.8.2020

Aktivity v SŠIEŘ:

-          sdílení dílen pro žáky ZŠ (ruční zpracování materiálů, elektronický výrobek, aranžování),

-          volnočasové aktivity pro žáky ZŠ,

-          volnočasové aktivity pro žáky SŠ,

-          praxe žáků gymnaziálních oborů v dílnách a odborných učebnách,

-          aktivity pro děti v MŠ,

-          vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, ZŠ a MŠ.

Při realizaci aktivit bude škola spolupracovat se dvěma rožnovskými MŠ, pěti ZŠ v okolních obcích a s gymnáziem.

Přiložené soubory

12. 04. 2018 13:57:00 | Jana Majerovová