Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Informační systém projektu MOV – Demoverze k veřejné konzultaci

Informační systém projektu MOV – Demoverze k veřejné konzultaci

Důležitým nástrojem při zvyšování kvality odborného vzdělávání bude informační systém projektu MOV, který nyní vstupuje do veřejné konzultace. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy jak pro svoji výuku, tak pro navrhování školních vzdělávacích programů.
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) postoupil k veřejné konzultaci první část nově vyvíjeného informačního systému (IS MOV), který představuje jeden z hlavních výstupů projektu pro příští rok. Již nyní obsahuje stovky vzdělávacích modulů určených pro učitele ze středních odborných škol.

„Vytváříme prostředí, kde učitelé naleznou široké spektrum vzdělávacích modulů a komplexních úloh – stavebních prvků modulové výuky – použitelných ihned v praxi. Zároveň zde budou moci moduly a úlohy také sami vytvářet,“ říká Martina Ondrouchová, hlavní manažerka projektu MOV. Nový informační systém se nyní nachází v testovací verzi určené veřejnosti. Učitelé a odborníci mohou přímo na jeho stránkách podávat náměty k rozvoji a vylepšení systému až do 18. 1. 2020. „Naši odborníci poté připomínky vyhodnotí a všechny podnětné návrhy zapracují, aby byl systém od dubna 2020 plně funkční pro učitele,“ dodává Martina Ondrouchová.

Více informací naleznete v tiskové zprávě (viz příloha článku) a samotném informačním systému projektu MOV na https://mov.nuv.cz/ 

 

Co je možné najít v systému:

VZDĚLÁVACÍ MODULY
Struktura vyučování, která napomáhá učení žáků. Zakomponujte si do svého školního vzdělávacího programu některý ze vzdělávacích modulů.


KOMPLEXNÍ ÚLOHY
Pestré učební činnosti, které žáky dovedou ke vzdělávacím cílům. Naplánujte pro své žáky komplexní učební zážitek s pomocí našich propracovaných úloh.


NÁSTROJ PRO TVORBU VLASTNÍCH MODULŮ A ÚLOH
Škola je místo pro kreativitu. Nejen žáků, ale i učitelů. Vytvářejte vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy a sdílejte je se svými kolegy.


NÁSTROJ PRO SPRÁVU SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI
Zařizování odborných výcviků a praxí u zaměstnavatelů na jednom místě. Systematizujte a zkvalitňujte spolupráci Vaší školy s firmami za pomoci naší sady nástrojů.

 

Další výukové materiály jsou i na: https://1url.cz/6MYYP na webu pro podporu rozvoje digitální gramotnosti.

Pro výuku matematiky s podporou digitálních technologií je dobře použitelný projekt s názvem GeoGebra. Více najdete na GeoGebra skupina:
https://www.geogebra.org/groups
kód pro vstup: MXN52  

Přiložené soubory

22. 10. 2019 11:49:00 | Petr Fuchs